البرادعی می خواستم، قادر نیستم، قادر نیستم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی ندارم!


کدام ممکن است مذاکرات وین در صدر اطلاعات جهان قرار دارد، عمر پرونده هسته ای ایران نزدیک به 2 دهه می گذرد، موضوعی کدام ممکن است هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی {در این} ماه ها شنیده ها بسته تبدیل می شود، با این حال هر بار زیاده خواهی غربی ها مانعی بر بالا راه . باور آن

شخصیت های مختلفی در این سیستم هسته ای ایران موقعیت داشتند کدام ممکن است قابل توجهی در حافظه تاریخی ما که هنوز است.

بازرسی موقعیت بازیگران پرونده هسته‌ای ایران {در این} سال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر این موضوع در امتداد طرف حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات آن جای خالی اجتناب کرده اند لطف نیست.

البرادعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت حتی تحویل داده شده است این سیستم هسته ای ایران در «عصر فریب».

«محمد البرادعی» یکی اجتناب کرده اند چهره‌های عالی راهپیمایی تاریخی موضوع هسته‌ای ایران بود کدام ممکن است به آموزش داده شده است برخی ناظران در دوران تصدی دبیرکلی آژانس بین‌المللی نشاط اتمی (1997-2009) امتحان شده زیادی کرد تا معما را رفع کن. توسط کشورهای غربی طراحی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعیین کنید معادله هسته ای ایران حرکت نمی شود.

دیپلمات عالی مصری، محمد البرادعی، در 17 ژوئن 1941 در شهر دقی، استان جیزه، مصر به دنیا به اینجا رسید. البرادعی فرزند مصطفی البرادعی، وکیل مصری است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس کانون مهم وکلای مصر نیز خدمت می کرد. او با ابیده کاشف، معلم دانشگاه ریاضی در سراسر جهان در وین عروسی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب منصفانه مرد (مصطفی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه خانم (لیلا) شد. خانم البرادعی منصفانه وکیل (مربوط به پدرش) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرش سرپرست منصفانه ایستگاه تلویزیونی در لندن است. خانوار البرادعی تا سال 2009 کدام ممکن است دبیرکل آژانس بین‌المللی نشاط اتمی استعفا داد در بریتانیا اقامت داشتند، با این حال در جریان بهار عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط مقامات حسنی مبارک در مصر به ملت بازگشتند.

محمد البرادعی در سال 1962 در منطقه حقوق اجتناب کرده اند دانشکده قاهره فارغ التحصیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1964 کارمند وزارت امور خارجه مصر شد. البرادعی مدت کوتاهی پس اجتناب کرده اند خدمت در وزارت امور خارجه مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تکیه کن به آن است شناخته شده به عنوان عضوی اجتناب کرده اند تصویر دائم مصر در گروه ملل به ژنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیویورک بازدید کرد. او دکترای شخصی را در منطقه حقوق بین الملل در سال 1974 اجتناب کرده اند دانشکده نیویورک اکتسابی کرد (او علاوه بر این در سال 1974 دستیار وزیر امور خارجه در امور خارجه اسماعیل الفهمی شد).

البرادعی علاوه بر این ورزش دیپلماتیک، در دانشکده نیویورک (1981-1987) نیز تحصیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزارت امور خارجه مصر نیز سمت هایی داشت. او علاوه بر این سمت‌های متنوع را در گروه‌های ملل متحد (افسران در زمینه‌های محافظت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بین‌المللی، گروه‌های بین‌المللی، مدیریت تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استفاده صلح‌آمیز اجتناب کرده اند نشاط هسته‌ای) داشت. البرادعی در سال 1985 به آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تصدی سمت هایی مربوط به مشاور حقوقی آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون مدیرکل در امور حقوقی، در سال 1997 با هانس بلیکس اجتناب کرده اند سوئد برای تصدی سمت دبیرکلی در سراسر جهان اتمی رقبا کرد. آژانس نشاط . او تا سال 2009 دبیرکل آژانس بین‌المللی نشاط اتمی بود (دوبار). وی علاوه بر این در سال 2005 جایزه صلح نوبل را اکتسابی کرد. البرادعی در مراسم اهدای جایزه اظهار داشت: «فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی زمینه مساعدی برای جنایات گروه یافته، نبرد خانه، تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​افراط گرایی است.

محمد البرادعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب شیعه

یکی اجتناب کرده اند اطلاعات جالب با اشاره به محمد البرادعی اینجا است کدام ممکن است او به شیعیان اعتقاد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مکان های مختلف اجتناب کرده اند شیعیان مصر نیز حمایت می کرد ({در این} زمینه به ویژه ردیابی می کنیم کدام ممکن است همسرش شیعه ایرانی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر با اشاره به ایرانی بودن شریک زندگی البرادعی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس بین‌المللی نشاط اتمی مدتی این موضوع را تکذیب کرد) اگرچه او اجتناب کرده اند اظهار تذکر تا حد زیادی خودداری کرد.) البرادعی در نماز عید فطر در دانشکده الازهر مصر کف دست نداد. موضوعی کدام ممکن است جنجال‌های زیادی را برانگیخت. من می خواهم دارای هویت سنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعه هستم. هیچ دلیلی برای انکار عقایدم {وجود ندارد}.” او حتی ترور وحشیانه رئیس شیعیان مصر حسن شاهانه را از نزدیک محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را “اقدامی وحشیانه” توضیح دادن کرد. او به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند البرادعی انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با سابق مخالفت کرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر کدام ممکن است به دلیل بهار عربی {در این} ملت امکانات را به کف دست گرفت، {به دلیل} عقاید افراطی، محکومیت شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به او.

البرادعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پرونده هسته ای ایران در «عصر فریب»
یکی اجتناب کرده اند اتهامات منتقدان البرادعی، شناخته شده به عنوان دبیرکل آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان منصفانه دیپلمات مصری، انعطاف بیش اجتناب کرده اند حد او با ایران بود. {در این} زمینه شرایط به حدی رسیده کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند منتقدان البرادعی در انتقادی غیرمعمول مدعی می شوند کدام ممکن است چون شریک زندگی وی «عابد الکاشف» ایرانی است، البرادعی {نمی تواند} موضع قاطعی در مخالفت با تهران داشته باشد.

مناقشه هسته ای ایران دقیقا در دوران محمد البرادعی به بالا شخصی رسید. البرادعی در گزارش‌های شخصی همواره به گونه‌ای حرکت می‌کرد کدام ممکن است هیچ بهانه‌ای کدام ممکن است سرانجام در نتیجه حمله نیروی دریایی به ایران شود (مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است بالا معادله هسته‌ای ایران در دوران پس اجتناب کرده اند 11 سپتامبر بود) به کف دست نمی‌به اینجا رسید. ماجراجویی های در سراسر جهان در آمریکا {اتفاق افتاد} کدام ممکن است پرونده هسته ای ایران را فوق العاده ظریف کرد. رویکردی کدام ممکن است شخصی را نماد داد، به طور قابل توجهی روزی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند البرادعی، شاهد گزارش های پرخطر دبیرکل بعدی آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی، یوکیو آمانو، کسب اطلاعات در مورد معادله هسته ای ایران بودیم.

محمد البرادعی با الهام اجتناب کرده اند خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات شخصی در زمان حضورش در آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی کتابی با عنوان «عصر فریب» آشکار کرد. کتاب او برای ادغام کردن منصفانه مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارده بخش است (این کتاب به فارسی نیز تفسیر شده است). اینها برای ادغام کردن فاجعه هسته ای در کره شمالی، ورزش های هسته ای عراق، تهاجم نیروی دریایی آمریکا به این ملت، ورزش های هسته ای پاکستان، فشار بر بالا این سیستم هسته ای لیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی معادله هسته ای ایران است. 4 بخش اجتناب کرده اند 14 بخش با کانون اصلی بر ایران نوشته شده است. اجتناب کرده اند این منظر، ایران یکی اجتناب کرده اند کشورهایی است کدام ممکن است در خاطرات هسته ای البرادعی به طور مکرر اجتناب کرده اند آن یاد شده است.

* «عصر فریب» مجموعه خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات «محمد البرادعی» اجتناب کرده اند دوران دبیرکلی آژانس بین‌المللی نشاط اتمی (1997-2009).
البرادعی در خاطرات شخصی ایران را الگویی برای منصفانه هسته خاص توضیح دادن می تدریجی. وی {در این} زمینه خاطرنشان می تدریجی کدام ممکن است ایران با بیرون ملاحظه به مناقشه بر بالا این سیستم هسته ای شخصی توانست روز {به روز} بر امکانات شخصی بیفزاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت تصویر منصفانه ملت قادر مطلق مسلمان را نماد داد کدام ممکن است در برابر این غرب نیز ایستاده است. این موضوع تا حد زیادی باعث شده تا مسلمانان متنوع اجتناب کرده اند کشورهای جهان ایران را تنها مدافع دقیق حقوق شخصی بدانند.

با این حال البرادعی در خاطرات شخصی با ردیابی به دستور «تقیه» (البرادعی در کتاب شخصی اجتناب کرده اند تعبیر «معمای تقیه» استفاده می تدریجی، اتهاماتی را نیز علیه ایران مطرح کرده است: «مناسب است کدام ممکن است ایران به هیچ وجه جستجو در آن نبوده است». البرادعی حتی نوشت کدام ممکن است حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر به او نسبت به تقیه هشدار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر او را برای مراجعه به با افسران ایرانی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد هسته‌ای حیاتی‌تر کرده است! غرب در خاطرات شخصی اجتناب کرده اند گوش ندادن به استدلال های طرف ایرانی تایید می تدریجی کدام ممکن است آنها با پرونده هسته ای ایران به صورت عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً برخورد نمی کنند.

البرادعی در خاطرات شخصی به طور خاص مراقبت نشده آمریکا به نیازهای ایران برای پیشرفت، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به فناوری اخیر را مسئله بی نظیر اشاعه سلاح های هسته ای ایران از آن آگاه است. با این ملت کار دشوارتر شده است.» البرادعی در خاطرات شخصی گستاخانه آمریکایی ها را متهم به بهانه تراشی برای این سیستم هسته ای ایران می تدریجی: «حتی در روزی کدام ممکن است ایران همکاری می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی امتیازات روشن شده بود، آمریکایی ها ساده عملیات روانی انجام می دادند. چهره هایی اجتناب کرده اند این ملت در جهان در سراسر جهان .

البرادعی در خاطرات شخصی با محوریت این سیستم هسته ای ایران دیدار شخصی با نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه را بازگو می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می نویسد: “… آخر متوقف شد. توقف آن فایده ای نداشت.” آقای سارکوزی، خواهید کرد باید بدانید کدام ممکن است غرب تا چه حد به خطا دشواری ایران را مدیریت کرده است. روزی کدام ممکن است ایران این سیستم غنی‌سازی شخصی را افتادگی می‌کرد، تنها منصفانه توصیه شده مضحک بود. امکانات هسته‌ای غرب، مسئله بی نظیر کدام ممکن است باعث شد ایرانی‌ها بافت کنند اجتناب کرده اند مدیریت خارج شده‌اند، مجموعه‌ای اجتناب کرده اند شکست‌های سیاسی {بوده است}. تحریک کردن شده.”

به طور گسترده می توان اظهار داشت کدام ممکن است البرادعی در دوران تصدی شخصی در آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی با شرایط فوق العاده سختی در کنار آمدن با این سیستم هسته ای ایران مواجه بود. در آن نقطه، شخصیت‌های تندرو مربوط به جورج دبلیو بوش (رئیس‌جمهور سابق آمریکا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونی بلر (نخست‌وزیر وقت بریتانیا) در امکانات بودند کدام ممکن است فاجعه‌هایی مربوط به نبرد عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان به بار آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً اجتناب کرده اند آن می‌ترسیدند. توده ها با بهانه‌های هسته‌ای جدید علیه ایران راه را برای حمله نیروی دریایی به راحتی کردند. با درک این موضوع، البرادعی، دیپلمات مصری، به معنای واقعی کلمه هستند امتحان شده زیادی برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل مناقشه هسته ای ایران انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین حال اجتناب کرده اند این دوراهی کدام ممکن است کشورهای غربی اجتناب کرده اند او را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان حقوقی اش بخواهند {به دلیل} سوء استفاده به آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی (با کانون اصلی بر ایران) گزارش دهند، اجتناب کرد. .

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر