امتحان شده اردوغان برای آشتی همراه خود سوریه مانور سیاسی هر دو میدان واقعیت؟


به گزارش الف، همراه خود ملاحظه به مشکلات فزاینده سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد احتمال زیادی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمانی سال بلند مدت ندارند. {در این} شرایط یکی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است در نتیجه کاهش شهرت اردوغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزبش {در میان} ساکنان ترکیه شد، پوشش های تهاجمی علیه سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش انواع آوارگان سوری در مناطق مختلف ترکیه است.

{در این} شرایط، سیگنال هایی موجود است کدام ممکن است اردوغان انتخاب گرفته {است تا} منصفانه سری اجتناب کرده اند رفتارهای شخصی در قبال دمشق را تجزیه و تحلیل تنبل. برخی به صحت حدس و گمان اصلاح پوشش رئیس جمهور ترکیه در قبال سوریه ردیابی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افزایش روابط آنکارا همراه خود امارات، عربستان سعودی، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهایی کدام ممکن است ترکیه قبلاً همراه خود آنها دشمنی داشت، ردیابی می کنند. اجتناب کرده اند بروزترین tp-date موضوعات {در این} زمینه، انتخاب استانبول برای تعطیل پرونده قتل «جمال خاشقی» روزنامه نگار سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع پرونده به افسران سعودی است.

فشار ها بین عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه اجتناب کرده اند سال 2018 پس اجتناب کرده اند ترور خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول فروکش کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوغان صدها تاکید کرده است کدام ممکن است سعودی ها باید مقصران بی نظیر ترور خاشقجی را ایجاد کنند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، گام های فوری آنکارا برای افزایش روابط همراه خود امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استقبال خوب و دنج اجتناب کرده اند اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، کدام ممکن است نماد دهنده بی ثباتی در موضع ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی شخص خاص اردوغان است، این گمانه زنی را به وجود معرفی شده است است کدام ممکن است آنکارا نیز همین گونه است. در چارچوب گام بعدی بالقوه است افزایش روابط همراه خود دمشق باشد.

در همین راستا رسانه های ترکیه اخیرا گزارش دادند کدام ممکن است اردوغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتش قصد دارند همراه خود افسران سوری اطمینان حاصل شود که روال سازی روابط 2 ملت گفتگو کنند. در واقع تاکنون 9 طرف سوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 ترکیه این خبر را تایید هر دو تکذیب نکرده اند. با این حال، چون آن است ردیابی شد، سیگنال ها نماد می دهد کدام ممکن است تمایل اردوغان برای افزایش روابط همراه خود سوریه – حداقل در به نظر می رسد، غیرمنتظره نیست. ویژه به ویژه پس اجتناب کرده اند تحولات بهار عربی در سال 2011، اردوغان چهره ای مخدوش در بین کشورهای عربی به جا گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده برای بازگرداندن این چهره است.

جدا از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست جدیدترین در سوچی، اجتناب کرده اند اردوغان خواست به همان اندازه بر ایده هماهنگی آدانا در سال 1998 روابط شخصی را همراه خود سوریه بازگرداند کدام ممکن است رئیس جمهور ترکیه همراه خود آن موافقت نکرد. با این حال اکنون شرایط اصلاح کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است کشورهای عربی در امتحان شده احیا کردن منصفانه به حداقل یک روابط شخصی همراه خود سوریه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای خلیج فارس نیز ادعا به میلیاردها دلار برای دوباره کار کردن سوریه {در این} ملت کنند، ترکیه این موضوع را چنین می بیند. جایگزین خوبی برای برخورد کردن، دیدن نمایندگی های او در سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد مالی اجتناب کرده اند .

برخی متخصصان بر این باورند کدام ممکن است اطلاعات چاپ شده شده مبنی بر تمایل اردوغان برای آشتی همراه خود سوریه ممکن است صحت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مشاوره شده کدام ممکن است اردوغان نامه ای آگاه در مورد افسران سوریه کسب اطلاعات در مورد حضور نیروی دریایی ترکیه در سوریه، موضوع آوارگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات آنها نوشته است. حزب کارمندان کردستان (KK) به سوریه اعزام شد.

متخصصان علاوه بر این خاطرنشان می کنند کدام ممکن است افسران سوری نیز غیر مستقیم به کاهش فشار همراه خود ترکیه هستند، به طور قابل توجهی اینکه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سخنرانی جدیدترین شخصی اجتناب کرده اند انجام حمله ها پرخطر علیه رجب طیب اردوغان خودداری کرد.

همراه خود این جاری، برخی تحلیلگران می گویند تخلیه چنین اخباری اصولاً در قالب منصفانه حاضر سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانور نزدیکان اردوغان صورت خواهد گرفت. به مشاوره این تحلیلگران، اردوغان قصد دارد همراه خود تخلیه اخباری مبنی بر تمایل شخصی برای آشتی همراه خود سوریه، همراه خود رفع دشواری آوارگان سوری، برای پیروزی شخصی در انتخابات ریاست جمهوری آتی امتیاز کسب تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند دشمنی اردوغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشار اسد دشواری ای سرراست برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوغان به هیچ وجه حسن نیت دیدار همراه خود سوریه را نخواهد داشت.

این در حالی است کدام ممکن است اردوغان در شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بن بست کنونی ترکیه مجبور به حرکت بر ایده واقعیت های میدانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی کدام ممکن است کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی متنوع اجتناب کرده اند کشورهای غربی در جاری بازنگری در پوشش های شخصی در قبال سوریه هستند، پوشش های خصمانه آنکارا در قبال دمشق همچنان شکسته نشده دارد. توجیه. علاوه بر این روال سازی روابط همراه خود سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع اختلافات همراه خود این ملت ممکن است به این ملت در یافتن راه رفع های فوری برای فاجعه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی کدام ممکن است ترکیه همراه خود آن بازو به گریبان است کمک تنبل.

در نهایت، ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متنوع اجتناب کرده اند انتخاب‌گیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیست‌های ترکیه معتقدند کدام ممکن است آشتی همراه خود کشورهایی شبیه عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روابط همراه خود رژیم صهیونیستی نمی‌تواند به پیشروی اردوغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کمک تنبل. انتخابات ریاست جمهوری، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمان تنبل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده هرگونه اقدام اردوغان برای خروج اجتناب کرده اند بن بست، بر فاجعه روابط همراه خود سوریه سایه افکنده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر