امتحان شده مقامات برای تخصیص یارانه بلیت سینما/ رفع ضرر کاغذ مطبوعات به همان اندازه منصفانه سال هر دو یکسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم بلند مدت


به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی در محیط مونتاژ در لحظه هیات مقامات در مخلوط خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد اقدامات مقامات برای افزایش کالا  فیلم های سینمایی اظهار کرد:‌ ما اجتناب کرده اند جشنواره فیلم  فجر ورزش شخصی را برای اکران ژانرهای مختلف تحریک کردن کردیم به همان اندازه طیف وسیعی اجتناب کرده اند سلایق محافظت داده شود، در اکران‌های جدیدترین هم به این مساله ملاحظه کردیم.

وی افزود: در فروردین ماه منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 700 هزار نفر تماشاچی سینما داشتیم، با این حال توقع ما اصولاً  است. بعد از همه ماه رمضان هم بر افت حاضر تاثیر داشت، با این حال همراه خود بسته ای کدام ممکن است برای عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکران فیلم‌های مختلف فکر‌ایم وضعیت بیشتر احتمالاً خواهد بود.

وزیر سنت خاطر نماد کرد: در بخش قیمت‌ها هم  رایزنی همراه خود اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینماداران در جاری انجام است، ممکن است به گروه سینمایی ابلاغ کردم کدام ممکن است موضوع قیمت ها را دنبال کنند. مقامات غیر مستقیم است {در این} بخش وارد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی می شود برای گرفتن بلیت سینما فکر شود. {در این} مسیر در جاری رایزنی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرهای خوبی در راه است.

حسینی کسب اطلاعات در مورد اقدام وزارت سنت برای رفع ضرر کاغذ مطبوعات ذکر شد: تخصیص  پول خارجی  در جاری انجام  است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات هم انجام احتمالاً خواهد بود.  واردات کاغذ مطبوعات هم همراه خود پول خارجی محبوب انجام می‌شود به همان اندازه این ضرر رفع شود، بعد از همه این کار مختصر مدت ما است کدام ممکن است اقدام بلند مدتی هم داریم یعنی دنبال خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کاغذ در ملت هستیم، {در این} راستا کلاس ها هفتگی همراه خود استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران عاملان موسسه مالی داریم به همان اندازه بتوانیم در زمینه ساخت کاغذ شخصی کفا شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساله کاغذ مطبوعات به صورت اساسی رفع شود.