امتحان شده می کنیم تحریم ها را برداریمبه گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در مونتاژ ستاد توافق روابط مالی خارجی همراه خود موضوع «تجزیه و تحلیل راهکارهای آسانسور ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در دیپلماسی» همراه خود حضور «معاون دیپلماسی مالی» برگزار شد. وی ذکر شد: مهدی صفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان وزارتخانه‌ها «حتی گروه 1+4 اجتناب کرده اند ولخرجی آمریکایی‌ها کدام ممکن است باعث به تعویق افتادن هماهنگی شده است، انتقاد می‌کنند.

وی اختصاص موضوع نشست به بحث ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال داده ها بنیان را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه محصولات ایرانی در برخی مناطق به جایی رسیده است کدام ممکن است بتوان آن را صادر کرد، ذکر شد: کنار هم قرار دادن ارتقای داده ها حال هستیم. نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی جایگزین های شغلی بیشتری را جابه جا کنیم.

وزیر امور خارجه همراه خود ردیابی به اهمیت ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تعمیر اولویت‌های مردمان در ترتیب قیمت‌ها دسترس در بازار، افزود: وزارت امور خارجه در مذاکرات تعمیر تحریم‌ها تعهد شخصی را {در این} زمینه انجام می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌کنیم تحریم‌ها را لغو کنیم. هدف اصلی نباید روی وین باشد، اما علاوه بر این باید روی وین باشد، همه نهادها باید برای خنثی کردن تحریم ها امتحان شده کنند.

امیرعبداللهیان همراه خود تاکید بر اینکه مذاکرات در هر مرحله ای به نتیجه می رسد، ممکن است به کار ممکن است (فعالان مالی) کمک تدریجی، به تشریح الگو مذاکرات وین صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مورد نیاز بود تعدادی از هفته پایان یابد. در گذشته اجتناب کرده اند آن همراه خود سه ملت (ecu) به این نتیجه رسیدیم کدام ممکن است در اوکراین همراه خود مبارزه مواجه شدیم.

وی همراه خود خاص اینکه ایران در همه جای دنیا همراه خود مبارزه جایگزین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران راه رفع مبارزه اوکراین را در تذکر نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع به پایه های فاجعه اجتناب کرده اند جمله ناتو نیز ملاحظه دارد، ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران موضع شخصی را به سمت مبارزه ادعا کرده است. تحریم های یکجانبه (علیه روسیه) شناخته شده به عنوان پاسخ.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه شکسته نشده داد: {در این} شرایط به جایی رسیده ایم کدام ممکن است آگاه شد اگر به هماهنگی برسیم، روسیه به آن است ملحق نمی شود. با این حال لاوروف بعداً تصریح کرد کدام ممکن است روسیه در صورت رعایت سویه ها بنفش ایران در مذاکرات وین، مانعی بر اوج راه هماهنگی نخواهد داشت. چین در تونس (در محیط اجلاس سران همسایگی افغانستان) تأیید کرد کدام ممکن است انصافاًً همراه خود دیدگاه‌های ایران سازگار شدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطح هماهنگی اجتناب کرده اند آن حمایت خواهد کرد.

امیرعبداللهیان همراه خود خاص اینکه «آمریکایی‌ها کنجکاوی‌مند به اعمال شروط برای لغو تحریم‌ها هستند»، خاطرنشان کرد: در 2 سه هفته قبلی، طرف آمریکایی درخواست شده است‌هایی را مطرح کرد کدام ممکن است همراه خود برخی بندهای محتوای متنی مغایرت دارد.

وی تحمیل شرایط اجتناب کرده اند سوی آمریکایی ها را «بیماری کاخ سفید» توضیح دادن کرد.

رئیس تجهیزات دیپلماسی همراه خود تاکید بر اینکه ایران روی سویه ها بنفش شخصی خواهد ایستاد، افزود: آمریکایی ها خواهان مذاکره مستقیم هستند با این حال ما کنجکاوی ای به مذاکره مستقیم نمی بینیم. ما هیچ توجه اندازی اجتناب کرده اند حسن نیت آمریکا نمی بینیم. ما به آنها گفتیم اگر نیت خوبی دارید در گذشته اجتناب کرده اند هر توافقی یکی 2 مورد خاص را مطرح کنید. مثلا آزادسازی برخی اجتناب کرده اند دارایی های ایران. هر دو اگر بایدن بگوید غیر از مجازات کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی، نیت خوبی برای لغو خوب فرمان اجرایی دارد.

امیر عبداللهیان همراه خود خاص اینکه ما به صراحت ادعا کرده ایم کدام ممکن است اگر سنگ اندازی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها بنفش ما رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگاری وجود داشته باشد، راه دیپلماسی همچنان باز است. کشورهای ecu، چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند جاه طلبی های آمریکا {به دلیل} تاخیر در هماهنگی انتقاد کرده اند، اقدامی کدام ممکن است آمریکا در وین دنبال نمی شود.

وی در طولانی مدت ذکر شد: در واقع مهم بستگی دارد توان خانه جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه هاست. الگو مذاکرات را همراه خود منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت به همان اندازه حضور در هماهنگی خوشایند شکسته نشده خواهیم داد.

انتهای پیام/