امشب فینال مهلت سند نام آزمون برتر علوم پزشکی است


به گزارش ایسنا، نامزدها می توانند تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه نسبت به سند نام مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح داده ها در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۱۴۰۱ اقدام کنند.

{افرادی که} قبلا کد رهگیری صنوبر سودآور بدست آمده کرده اند با این حال برای اولین بار سودآور به سند نام نشده اند، طبق بند 3-2 صفحه 28 راهنمای سند نام باید در زمان تمدید با وارد کردن کد سراسری بقیه سطوح را انجام دهند.

در دوره سند نام، امکان تصحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت داده ها سند شده (علاوه بر این کد سراسری) موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر قیمت آزمون هیچ ارتباطی با انواع آزمون (یا شخصی مجموعه آزمون) مندرج در جدول شماره 2 ندارد. دفترچه راهنمای سند نام پس اجتناب کرده اند صنوبر، در مدت سند نام، عملکرد آزمون یا فیلد آزمون قابل اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح می باشد.

پس اجتناب کرده اند سند نام باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند بالا مهلت سند نام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت، شکل سند نام پرینت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه داده ها برای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن در صورت خواستن تجزیه و تحلیل تبدیل می شود. اجباری است داوطلب پس اجتناب کرده اند سند نام باقی مانده، این روش را نگه دارد تا در صورت لزوم آن را کشتی تنبل.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر