امیدواریم کشورهای متجاوز درس‌های زیادی کشف باشند


به گزارش  تسنیم، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان در سالروز «هشتم ثور» (8 اردیبهشت) سالروز پیروزی مجاهدین افغانستان اظهار داشت کدام ممکن است باقی مانده است حس آزادی‌خواهی {در میان} «افغان‌ها» با تمام انرژی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها آرزو محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی مقاوم برای حفاظت اجتناب کرده اند دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورشان را دارند.

وی افزود کدام ممکن است امیدواریم کشورهای متجاوز درس‌های زیادی برای بلند مدت کشف باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری راه دشمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصومت با افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این ملت را در پیش نگیرند.

مجاهد تصدیق شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آلودگی افغانستان به حریم هیچ کشوری تجاوز نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سایر ملت ها نیز تقاضای احترام متقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن در سایه ایمنی را داریم.

سخنگوی طالبان {در این} ادعا خاطرنشان کرد کدام ممکن است 44 سال در گذشته، کمونیست‌ها در افغانستان انگشت به کودتا زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کودتا «سرآغاز پریشانی‌ها، مصائب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجایع زیادی» {در این} ملت شد.

مجاهد اظهار داشت کدام ممکن است مردمان افغانستان در نبرد با شوروی سابق تلفات سنگینی را متحمل شدند با این حال خودت را پیدا کن گروه‌های جهادی پس اجتناب کرده اند 14 سال، توانستند «پدیده شوم کمونیسم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگران شوروی را شکست دهند.

وی سالروز پیروزی مجاهدین را روز پیروزی، آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات مردمان افغانستان خواند.

مجاهدین افغانستان در هشتم اردیبهشت سال 1371 حکومت کمونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن به شوروی را ساقط کردند.