انتقاد وزیر بهداشت اجتناب کرده اند عدم انبساط گروه


بهرام عین الله در پنجمین نشست وسط عملیات سلامت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان اظهار داشت: اجرای این سیستم ترتیب خانوار در همه جای مکان مملو اجتناب کرده اند پوسترهای «فرزند کمتر، اقامت بیشتر» است، با این حال در جاری حاضر تبلیغاتی برای افزایش آن {وجود ندارد}. گروه

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: روحانیون در ماه مبارک رمضان برای خطبه به اقصی عوامل ملت می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماه جایگزین مناسبی برای موعظه روحانیون در خصوص موضوع فاجعه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم {افزایش است}. نرخ باروری.” علاوه بر این این ماه، پیش بینی داریم بخش انتخابیه به اشخاص حقیقی بیشتری آموزش دهد.

وزیر بهداشت با تشریح اینکه در سفرهای استانداری خواستن به اخذ مجوز برای بهبود خوابگاه برای متاهلین است، تصریح کرد: برای {اطلاع رسانی} این سیستم های جمعیتی، تشکیل کمیته رسانه ای {در این} اردوگاه برای پیگیری {اطلاع رسانی} حیاتی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ها را گفتن کنید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر