انتقاد پرخطر دبیر ستاد حقوق بشر اجتناب کرده اند جیب دادگاه حمید نوری


به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند  پایگاه {اطلاع رسانی} ستاد حقوق بشر، در پی یکپارچه بازداشت سیاسی حمید نوری توسط ملت سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کیفرخواست دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای حبس ابد برای وی به اتهامات واهی، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، این جیب دادگاه را بوتلگ، نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناعادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر با قوانین حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض عدالت قضائی خواند.

کاظم غریب آبادی با تاکید بر اینکه بازداشت این تبعه ایرانی تا روزی کدام ممکن است به خانوار اش اطلاع گرفت، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی تحت فشار باشد، افزود: برخورد سخت حین دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اطلاع نگه از گرفتن سفارت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش اجتناب کرده اند محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تحقق با خانوار، تنها بخشی اجتناب کرده اند اقدامات ضد بشری علیه شخص خاص است کدام ممکن است به صورت ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ادعاهای واهی دستگیر شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با ردیابی به اظهارات خانوار حمید نوری، دقیق کرد: مقامات سوئد وقتی خانوار آقای نوری متوجه بازداشت وی شده‌اند، تا بیش اجتناب کرده اند 2 سال اجازه تحقق را اجتناب کرده اند آنها سلب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی چندین مرتبه کدام ممکن است خانوار وی مراجعه حضوری به سوئد داشتند، اجازه تحقق به آنها داده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به 2 سال در سلول انفرادی نگه داشته شد کدام ممکن است شخصی مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در یکپارچه تصریح کرد: عدم انجام تحقیقات کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه اجتناب کرده اند سوی دادستان سوئدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ایده برخی اشخاص حقیقی تکیه کن به گروهک تروریستی منافقین، عدم ورود به وکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اجازه حق حفاظت اجتناب کرده اند وی در جیب دادگاه، سند عکس بر نمایشی بودن این جیب دادگاه است کدام ممکن است با نیازها مغرضانه سیاسی برپا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اولین عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد اجتناب کرده اند مقامات سوئد در نقض حقوق متهم حین بازداشت، اظهار داشت: مقامات سوئد در خصوص منع ورود وی به دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی افسران زندان به سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی وی، حبس انفرادی تمدید شده مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضرب و شتم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه توسط ماموران زندان کدام ممکن است همگی نقض حقوق اولین محسوب می شوند، باید پاسخگو باشد.

غریب آبادی با ردیابی به پوشش مقامات سوئد در حمایت اجتناب کرده اند گروه‌های تروریستی نظیر الاحوازیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافقین، تصریح کرد: سوئد به محل امنی برای میزبانی اجتناب کرده اند تروریست ها تغییر شده است؛ وقت آن رسیده کدام ممکن است استهکلم پروژه شخصی را خاص تنبل کدام ممکن است تمایل دارد در امتداد طرف تروریست ها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا به تعهدات در سراسر جهان شخصی برای مرتب کردن گروه های تروریستی حرکت تنبل.

وی در یکپارچه با تاکید بر اینکه دادستان باید به تصویر اجتناب کرده اند گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم نهایی، با اعضای گروهک های تروریستی مقابله تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به پیشگاه عدالت راه اندازی شد تنبل، اظهار داشت: با این حال متاسفانه با قرار تکل در امتداد طرف منافقین کدام ممکن است کف دست آنها به خون بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰۰ انسان بی ضرر آلوده است، شناخته شده به عنوان ابزاری توسط دست این گروهک تروریستی حرکت کرد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در خاتمه اجتناب کرده اند مراجع ذیصلاح قضائی خواست تا در حفاظت اجتناب کرده اند ایمنی سراسری جمهوری اسلامی ایران، عدالت را درخصوص عواملی کدام ممکن است کف دست به اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاف ایمنی سراسری ایران می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی سوئد حمایت می شوند، اجرا تنبل.