انتقاد یک فعال رسانه ای از ممنوعیت دوچرخه سواری و موتور سیکلت برای بانوان


خبرآنلاین می نویسد: متأسفانه ایجاد تابو توسط برخی افراد، گاه چنان بی اساس است که موجب هتک حرمت دین می شود.

علیرضا معزی، فعال رسانه ای نوشت:

از وقار زنان موتورسیکلت تعجب نکنید. متأسفانه ایجاد تابو توسط برخی افراد، گاه چنان بی اساس است که منجر به هتک حرمت دین می شود.

در منطقه ما پیرمردی مذهبی بود که به احمدآقا قفل ساز معروف بود، عمیر سعی کرد به جای قفل ساز او را قفل ساز خطاب کند، چون قفل سازی را حرام می دانست و درآمدش را مشکوک می دانست.

از وقار زنان موتورسیکلت تعجب نکنید!  / انتقاد موسی از

انتهای پیام