انصارالله؛ ائتلاف سعودی همچنان اجتناب کرده اند پرواز به فرودگاه صنعا جلوگیری می‌تدریجی


به گزارش فارس، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیأت مذاکره کننده مقامات نجات سراسری این ملت شامگاه در لحظه یکشنبه اجتناب کرده اند تداوم نقض منقل‌بس در یمن انتقاد کرد.

جامعه خبری المسیره به نقل اجتناب کرده اند عبدالسلام گزارش داد، منصفانه ماه اجتناب کرده اند منقل‌بس تحویل داد، ولی کشورهای ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی اجازه ندادند هیچ پروازی به فرودگاه صنعاء صورت گیرد.

وی با دقیق اینکه این اقدام، تخلف صریح در هماهنگی است، تصریح کرد، کشورهای متجاوز همچنان در ورود کشتی به بندرگاه «الحدیده» مانع‌تراشی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هماهنگی را اجتناب کرده اند تذکر نیروی دریایی نقض می‌کنند.

این مقام یمنی علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است پهپادهای جاسوسی ائتلاف متجاوز، 2 بار قلمرو «صرواح» در مأرب را هدف قرار دادند.

در همین ارتباط، «مهدی المشاط» رئیس شورای برتر سیاسی یمن شامگاه روز قبل از این، تداوم محاصره این ملت برای هشتمین سال متوالی توسط ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی را محکوم کرد.

وی تصریح کرد، کشورهای متجاوز، در مخالفت با هر اقدامی کدام ممکن است به موفقیت منقل‌بس منتهی شود، مانع‌تراشی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تحویل داد نیمی اجتناب کرده اند مدت منقل‌بس در هیچ منصفانه اجتناب کرده اند بندهای آن پیشرفتی حاصل نشده است.

این به فرماندهی یمنی با دقیق اینکه برای احقاق حقوق قانونی، بالا بخشیدن به محاصره، توقف تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپس‌گیری آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال شخصی به امتحان شده یکپارچه خواهیم داد، تصریح کرد، کشورهای متجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدورانشان، مدیریت دارایی ها نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی یمن را توسط دست دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۲۹ میلیون بشکه نفت نپخته را غارت کرده‌اند.

در همین ارتباط، طه المتوکل وزیر بهداشت مقامات نجات سراسری یمن با دقیق اینکه عدم بازگشایی فرودگاه صنعاء، نادیده تکل مهمترین بند منقل‌بس کسب اطلاعات در مورد امتیازات بشردوستانه است، اظهار داشت: «لغو اولین پرواز به فرودگاه صنعاء در لحظات پایانی توسط ائتلاف [سعودی]، با هدف افزایش درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن مبتلایان است.