اهدای کارنامه تحصیلی احمدشاه قاجار به کاخ گلستان + عکس


 آفرین امامی سرپرست مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان روز شنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند اهدای 2 سند عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارنامه تحصیلی احمد شاه قاجار به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کارنامه تحصیلی دوران کودکی احمد شاه، فینال شاه قاجار در کنار با عکسها مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی‌هایش اجتناب کرده اند طرف خوب دوستدار میراث‌باکلاس با همکاری مجموعه باکلاس‌تاریخی سعدآباد به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اهدا شد.

به گزارش ایرنا، سرپرست مجموعه میراث‌ جهانی کاخ گلستان افزود: در کارنامه احمدشاه قاجار، شناسایی ۱۲ همکلاسی به در کنار شناسایی پدران آن‌ها قید شده است، علاوه بر این محمدحسن میرزا برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد احمدشاه نیز جزو همکلاسی‌های او است.وی افزود: {در این} کارنامه کدام ممکن است شناسایی ۱۰ معلم احمدشاه قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی‌های او قید شده است، اسامی شاخصی اجتناب کرده اند جمله کمال‌الملک، عمادالکتاب، حاجی ملاباشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوالحسن خان ذکاءالملک (پدر محمدعلی فروغی) آمده است.

سرپرست مجموعه میراث‌ جهانی کاخ گلستان اظهار داشت: اجتناب کرده اند درس‌های مهمی کدام ممکن است به در کنار نمرات احمد شاه قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری همکلاسی‌های او در کارنامه آمده است، می‌توان به گذشته تاریخی، مشق نظام، حساب هندسه، زبان روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه، جغرافیا، به تصویر کشیدن، مشق جاده، شرعیات (عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق ردیابی کرد.

امامی اظهار کرد: این 2 سند اجتناب کرده اند طرف زن غلام علیخان، فرزند مخبرالممالک به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اهدا شده است.
احمدشاه قاجار، همکلاسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم‌ها