اولین سالگرد مبایعه نامه سردار سید محمد حجازی


گروه سیاسی الف
4010125079

0 تذکر، 2 تذکر در صف تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 0 مورد تکراری یا غیرقابل تخلیه

مراسم اولین سالگرد مبایعه نامه سردار سید محمد حجازی جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح پنجشنبه 25 فروردین 1301 با حضور افسران کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​در تالار وزارتخانه برگزار شد. حفاظت خانه.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر