اولین پیام مودی به شهباز شریف


به گزارش خبرگزاری فارس، نخست وزیر هند همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه در پیامی به «شهباز شریف» نخست وزیر جدید پاکستان، تصدی توانایی را تبریک اظهار داشت.

به گزارش شبکه موقعیت یابی ایندین اکسپرس، نارندرا مودی، نخست وزیر هند اظهار داشت کدام ممکن است هند خواهان صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در مناطق عاری اجتناب کرده اند تروریسم است. مودی در توییتر شخصی نوشت: محدوده شهباز شریف شناخته شده به عنوان نخست وزیر پاکستان را تبریک می گویم. هند خواهان صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در قلمرو ای عاری اجتناب کرده اند تروریسم {است تا} بتوانیم بر مشکل های شخصی کانون اصلی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه افراد شخصی را تضمین کنیم.

شهباز، برادر کودک نوپا‌تر نواز شریف، نخست‌وزیر سابق پاکستان، در اولین سخنرانی شخصی در مجلس نمایندگان اظهار داشت: «ما خواهان روابط خوشایند با هند هستیم، با این حال صلح ایمن تا روزی کدام ممکن است اختلاف در کشمیر رفع نشود امکان‌پذیر نیست».

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند نارندرا مودی مراقبت از موضوع کشمیر دعوت کرد تا 2 ملت بتوانند بر روی معامله فقر، بیکاری، ضعیف دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امتیازات در 2 سوی مرز کانون اصلی کنند.

خوب مقام ارشد مقامات پاکستان روز شنبه اظهار داشت کدام ممکن است پرتاب تصادفی موشک هند ممکن است در نتیجه درگیری شود.

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه در پارلمان پاکستان پس اجتناب کرده اند خوب حادثه موشکی کدام ممکن است در آن هند اعتراف کرد کدام ممکن است خوب موشک به طور تصادفی اجتناب کرده اند خوب پایگاه ارتش پرتاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاکستان لمس کردن آمده است، پاسخ داد.

وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت کدام ممکن است عکس گرفتن تصادفی ممکن است منجر به حداقل یک درگیری تصادفی شود.

پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند، 2 توانایی هسته ای، بیش اجتناب کرده اند نیم قرن است کدام ممکن است حاوی مناقشات ارضی اجتناب کرده اند جمله بر اوج تصرف جامو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمیر بوده اند. فشار ها بین 2 ملت در سال 2019 پس اجتناب کرده اند گفتن وضعیت اضطراری دهلی نو در قلمرو جامو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمیر به مدیریت هند یک بار دیگر تحریک کردن شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر