اولین گروه از حجاج ایرانی عمره تمتع را به جا آوردند.


به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت؛ اولین گروه از زائران ایرانی مدینه منوره روز گذشته «پس از انتقال به فرودگاه جده و احرام شدن در میقات» عازم مکه به قصد عمره تمتع شدند.
این زائران اولین زائران ایرانی بودند که به حج مشرف شدند.
امروز جمعه اولین گروه های زائران ایرانی مدینه منوره (9 کاروان) پس از احرام در مسجد شجره، لبیک گویان برای انجام اعمال خود به مکه مکرمه می روند.