اوکراین اجتناب کرده اند ایران برای اعزام گروه پزشکی احترام می تنبلبه گزارش ایسکانیوز بین الملل، «دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین روز چهارشنبه ضمن حاضر گزارشی اجتناب کرده اند گفتگوهای شخصی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اجتناب کرده اند اعزام گروه پزشکی تهران به کشورش تقدیر کرد. .

وزیر امور خارجه اوکراین در توییتر شخصی نوشت: «با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، تلفنی گفتگو کردم. ایران با درگیری روسیه علیه اوکراین دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند راه رفع دیپلماتیک حمایت می تنبل. وی افزود: اجتناب کرده اند امیر عبدالله وزیر امور خارجه {به دلیل} رد ادعای کشتی محموله های تسلیحاتی به روسیه با کمک نمایندگی های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اعزام گروه پزشکی به اوکراین تشکر می کنیم.