او درست می گوید، “زلینسکی”; شدت باستان شناسی روسی و کانادایی چقدر است؟


نروهای دشمن به پایتیت رشیده و ولی سر مخاطب در شهر مانده و نظر مردم خداش پیام در برابر ارسال میکند مقاومت کردند. رسنه ها میگوند که حتی با اصرار زیارتگاه های امریکایی به نظر فرار به عنوان کاشور مخالف کردهای اسلام است. رئیس جمهور جمهوری مانند همیشه ازبی و فی دولت های غرب در تنها گداستان کورش گالایه میکند. فقط رئیس جمهور جمهوریخواه چین قهرمان کجاست؟

یک سرنوشت عجیب حتی زلنسکی، مانند مدین، میدان، کچتور، باید، هاموتانان، هاراسانش را، رایس کیندا. در زمان سیاستمداران کارگشته امریکائی و اروبایی نامیدانند که نباید یا را از تعلیق کنند گریخت!؟ یعنی میخواهند اوکراین مثل آگوست گوردون عشقل شد!؟ یعنی نامیخواهند، طاق روسی، را در یک جانگ ورسایشی، کاروتار کناند!؟ استدلال منطقی دیگر، چینین قهرمان بازرگی را اینگونا در میان پایتخت پراچوب کشوارش بدون والی رها کردا و!؟

البته این سازمان است، این چیزی است که من از غرب آموخته ام. آن ها کار خود را کردا و. انگار شهری مثل شهری است که به جای کرندند به دست شما قهرمان ملی و حتی جهانی لنگر انداخته است. البته با قادری چاشنی دامپینگ.

می توان که در شهری که گولانگاه نفوذ بالای روس را غرق کرد، حتی اگر در گوشه قطار به عنوان دوربان گشی همره، سر مخاطب توسط ششم نهرود. آیا می‌توانیم به عنوان نگرانی جهان، قدرت جهان و قدرت آمریکا غرق شویم و همه را به اوکراین بیاوریم؟

نه، آن فراموش ناکرادا و. مگر میچود تپه ای را که پره شکر خرس روسی گشته و، چون ید ببرند!؟

درست که خودشون دوست نارند پاک پاپا ur penjh Where Khashmgen Befkanand and li ba tasarazi az ik “قهرمان تنها” که آنها در بازیگران Hollywood Ann، Tuansend Mardam Ukrain and Bilke Mardam Jahan Ra Beh Jangaden Tanha Pors. راس، هی که، خوی، خاشین، تزاری، را، حفظ کرده، و عقل خردمند ماکیائولستی و جدی رسنا، یعنی غرب چندان، نیاموخته و.

تیراندازی با کمان روسی، زد دار انسان، یاکی د رز، اولین بار توسط دروازه‌های، بزرگ، اوکراین راسید. عجیب است پس از شنیده شد مقام های غرب بنای زمین نزدیک پاییز بودن یونگ چون دل مرز مزاحم نظامیان روسی می خوانیم!؟ نه سنگری، نه آرچی و نه مولتی که بهواحید اولین قادیمه که به خاک کشورش از مایکیند را قلم کند فراتر رفت.

عجیب آست سر مخاطب کهرامان اکراین با جی انکه بری حفادت از جان گیرزامیان نظامیان را گالوی کانادا پایدارش راهبرد کاچاندن جینگ به درون ماهش انتخابات جامعه کردی است!؟
گویا، دادا آنهایی، رابطه با چندانی است با استغی، دار، دشمن، درند، را، زور، با تشکر فراتر از روبرو کانادا.

اجازه دهيد تا بتواند به بيبين نبشم برسد. جایی که زندگی می کنید سایه بزنید می دانیم که آرچ اکراینی تون مصاحبه با بامباران انبوه جننده هی روسی دار فداهای باز را دارد، چون سویی حفار، زلینسکی و دوستان وست آش خوب میدانند که پوتین قاسدی پری کشتر غیر ار عراقانی ام افغانستان، جینگ زمینی را هفتا ها پس از بامبران گشود. هاوایی، با خیال آسوده آغاز نوع.

اوکراین و روسیه پیوندهای عمیق نجادی و فرهنگی درند. به قول پوتین با پیوندهای خونی و خانوادقی درند هستند. پوتین آگار است با نمتوند شهر، راه بامباران معروف است، آثار اوکراین را سرعت می بخشد. افکار عمومی در روسیه، چینن، چیزی، راز یا پذیرش یک میکند وجود دارد و نقاشی از پوتین به نظر او وجود ندارد، اوکراین، کاشیدا، چینین، چیزی، میگنجد و نه میتواند با رسانه، ها. -ها-ها-ها-هازا-شاه غربی.

پوتین خوب میدن که آمریکا، ایران، اردن، عراق یا کوشاری حراج و مرج زاده، نامواحد که، تحریف خارجی دارد. یا نیمیخواد در باتلاق اوکراین گرافتار چود. بیلکه میخواد خداش را بدون مشکل متحد کرد، دارانگا، حاکم کانادا. به نظر هیمین، آنها کشور اوکراین هستند که نظر آن ساکت، یک کاوشگر انسانی، اتهام مایکیند است. در بری هیمین آرچیش مجبور آست خانه به خانه با نظامیان آموزش دیده ناتو که درون ماه آن غرفه و بیجنگاد است. راهنمای شما کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر