اگر ظاهر شد مالی مدیران تنظیم نکند، اقتصاد داده ها بنیان محقق نمی شود


به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سید محمد حسین ابوابی‌ورد در نماز جمعه این هفته تهران با ردیابی به اینکه هر نظام سیاسی {برای حفظ} وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام به هشت رکنی کدام ممکن است در کلام امیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی (ع) موجود است خواستن دارد. دموکراسی، خوب سالاری ، حاکمیت قوانین، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت بازدارنده، استقلال سیاسی، اقتصاد منعطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری.

وی تاکید کرد کدام ممکن است وظیفه ها باید به بهتر از اشخاص حقیقی سپرده شود. در اندیشه دینی، اولین شاخص بالاترین سطوح اجرای عدالت، تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود است. امام علی (علیه السلام) می فرماید: مردمان برای اداره گروه باید کسانی را محدوده کنند کدام ممکن است آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب حفاظت اجتناب کرده اند حقوق شخصی باشند.

ابو طریبی شخص علاوه بر این روز جمعه روز نظامی را به نیروهای مسلح تبریک اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ممکن است 1000 کیلومتر اجتناب کرده اند ایران اسلامی را اجتناب کرده اند زیر کفش پوچی جهانی آزاد کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاشتید حتی خوب سانتی متر اجتناب کرده اند ایران اسلامی ناهموار شود. نیروهای مسلح طی سه دهه قبلی ایران را به تصویر ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات در قلمرو تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تحمیل نیروی مسلح قادر مطلق توانسته است نیروهای مسلح بازدارنده تحمیل تدریجی. ملت ما در بالا ایمنی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موفقیت مرهون آراستن نیروهای مسلح به سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا است.

وی علاوه بر این علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را یکی اجتناب کرده اند مهمترین ارکان اقتدار هر نظام سیاسی راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امیرالمؤمنین(ع) در سخنانی تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی فرمودند صلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت محصول علم است. در حال حاضر جایگاه نظامی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی زمینی مستبد زاییده شکوه این نهاد در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان است.

وی شکسته نشده داد: اقدام اساساً مبتنی بر داده ها باعث تحمیل امکانات تبدیل می شود. در مناطقی کدام ممکن است در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در مقام امکانات قرار دارد، با بیرون استثنا محصول گام های بلندی است کدام ممکن است بر اساس علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها برداشته شده است. مکتب قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد بلاغت زاییده علم است. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها در اندیشه دینی راه را برای حضور در ارتفاع ها به راحتی می تدریجی.

خطیب نماز جمعه تهران با ردیابی به تاکید مدیریت بر لزوم جریان علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها در ملت اظهار داشت: رئیس معظم انقلاب یکی اجتناب کرده اند مهمترین ایده ها افزایش امکانات سراسری را به ما هدایت کردند. داده ها جداسازی تعارضات سیاسی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است. مدیریت سال 1401 را با مانترا ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی تحریک کردن کردند. سکان انقلاب اسلامی سال 1387 را شناخته شده به عنوان سال نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی کدام ممکن است شعاری مترقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده است، تحریک کردن کرد.

ابوالترابی شخص با دقیق اینکه تعیین کنید گیری اقتصاد دانشی زمینه ساز نوآوری در ملت تبدیل می شود اظهار داشت: ایده اقتصاد داده ها شناسایی نظام مالی است کدام ممکن است اساساً ساخت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بر آن استوار است. داده ها، ثروت می‌آفریند، 9 دارایی ها خالص یا نیروی انسانی آسان. م componentلفه اساسی سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌های ذهنی است، 9 ذخایر فراوان نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت. ما باید اجتناب کرده اند نوآوری‌های خلاقانه استفاده کنیم، 9 صادرات نپخته دارایی ها خالص. هویت نگاه به گذشته با سنت، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ایران در کنار با داده ها مبتکر بود. امروزه متأسفانه با صادرات نپخته این دارایی ها پرهزینه قیمت در کنار است. ما به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دارایی ها اساسی مشغولیم.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: مدیریت دارایی ها اولین راهی {برای تغییر} اقتصاد ملت نیست. زمانی کدام ممکن است درآمدهای نفتی به کف دست می آید، ابتدا ذخایر موسسه مالی مرکزی افزایش خواهد یافت کدام ممکن است به دلیل تورم افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقدینگی افزایش خواهد یافت. بازار خانه به بازار کالاهای خارجی تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات خانه با مشکل هایی مواجه است. مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داده ها بنیان راه برون سر خورد اجتناب کرده اند این مورد است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: ظاهر شد مدیران ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانی ملت باید تنظیم تدریجی. این مدیران مقامات هستند کدام ممکن است نظام مالی ملت را اداره می کنند. اگر دیدگاه آنها تنظیم نکند، اقتصاد ایران اساساً مبتنی بر داده ها نخواهد بود. ساخت خواستن به نیروی محرکه ای دارد کدام ممکن است اقتصاد ایران را در مختصر ترین زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیشترین شتاب در جایگاه صحیح شخصی قرار دهد. این دوچرخه دوچرخه محرکه سیستم مدیریت ملت است.

وی شکسته نشده داد: در حال حاضر بیش اجتناب کرده اند 14 میلیون جوان تحصیل کرده داریم. تحولات نظام مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی در بخش‌هایی شبیه نانو، بیو، لیزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید …، امکانات دفاعی جمهوری اسلامی محصول کار آموزشی بزرگی است. این تکنیک باید در در اطراف دوم تنظیم تدریجی. اقتصاد داده ها بنیان ملت یکی اجتناب کرده اند مهمترین محورهای زیرساختی است.

ابوالترابی شخص در طولانی مدت دانستن درباره نیاز داده ها بازاریابی اظهار داشت: تربیت کادر انسانی در دنیا کار سختی است. ساخت علم فوق العاده دشوارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده دشوارتر است. تغییر داده ها به فناوری فوق العاده دشوارتر اجتناب کرده اند ساخت داده ها است. امروزه کشورهای جهان سوم ساخت علم می کنند. با این حال کشورهای رشد یافته اجتناب کرده اند هک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن به فناوری استفاده می کنند. جمهوری اسلامی این فضا را کم کرده است. چون توانستیم داده ها هسته ای را به فناوری هسته ای تغییر کنیم. تغییر فناوری به ثروت به معنای تجاری سازی علم است کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر عامل عکس دشوارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت گیرتر است. کانون اصلی مدیریت بر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان به معنای تجاری سازی علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر ساخت ثروت است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر