ایران، سومین کارکنان پیر جام‌جهانی ۲۰۲۲


به گزارش ایسنا، کارکنان سراسری فوتبال ایران یکی اجتناب کرده اند ۳۲ کارکنان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است کدام ممکن است طبق آمارهای حال، اجتناب کرده اند مسن‌ترین کارکنان‌های جام جهانی به شمار می‌رود.

کارکنان تحمل هدایت دراگان اسکوچیچ بدون در نظر گرفتن اصلاح فناوری اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۴ به این سمت، گذشت گذشت صاحب بازیکنانی با بازیکنانی در محدوده سنی ۲۸ تا ۳۳ سال شده کدام ممکن است شاید بعد اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اجتناب کرده اند کارکنان سراسری خداحافظی کنند. در واقع اجتناب کرده اند جام جهانی روسیه تا قطر، بازیکنانی یادآور مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، امید ابراهیمی، رضا قوچان‌نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژمان منتظری اجتناب کرده اند کارکنان سراسری خداحافظی کرده‌اند با این حال با این همه همچنان ایران جزو مسن‌ترین کارکنان‌های این مسابقات است.

کارکنان سراسری فوتبال ایران با فینال مخلوط کردن شخصی در پنجره‌ ورزشی‌های سراسری کدام ممکن است به مصاف کره‌جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان سر خورد، دارای معمولی سنی ۲۷.۸ سال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند پرتغال (۲۸ سال) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن (۲۷.۹ سال) در رتبه سوم مسن‌ترین کارکنان‌های حاضر در جام جهانی قرار دارد. کارکنان‌های اروگوئه، برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس تولید دیگری کارکنان‌های بعد اجتناب کرده اند ایران هستند. در واقع باقی مانده است وظیفه صعود سه کارکنان به جام جهانی قطر خاص نشده است.

با این حال جوان‌ترین کارکنان حاضر {در این} رقبا‌ها، اجتناب کرده اند قاره آمریکاست. مکزیک با معمولی سنی ۲۲.۷ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا (رقیب مستقیم ایران) با معمولی سنی ۲۳.۸ سال در رتبه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم هستند. غنا، اسپانیا، اکوادور را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس تولید دیگری کارکنان‌های جوانی هستند کدام ممکن است با معمولی سنی ۲۵ سال در جام جهانی نمایندگی خواهند کرد.

جوانی کارکنان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها حاضر {در این} مسابقات اجتناب کرده اند این جهت حائز اهمیت است کدام ممکن است ورزشی‌ها با سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشردگی بالایی برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها با معمولی سنی بالای ۳۰ سال بیش‌تر کشف نشده خستگی، تحلیل درگیر شدن نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومیت هستند.

در حالی در شرایط حال معمولی سنی کارکنان سراسری ایران عدد ۲۷.۸ سال را نماد می‌دهد کدام ممکن است تا هفت ماه بلند مدت ایران قطعا در محدوده سنی ۲۸ سال قرار ممکن است داشته باشد. هم‌چنین این معمولی سنی در شرایطی به بازو آمده کدام ممکن است مهدی طارمی با ۲۹ سال غایب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل او حسین‌زاده ۲۱ ساله به کارکنان سراسری دعوت شده بود تا ایران فعلا مسن‌ترین کارکنان جام جهانی نشود!

به تذکر می‌رسد افت کیفی گیمرها فناوری جدید یادآور مهدی قایدی، محمد محبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونس دلفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری بازیکنانی یادآور یاسین سلمانی اجتناب کرده اند کارکنان سراسری باعث شده سرمربی کارکنان سراسری هم به ناچار اجتناب کرده اند گیمرها ماهر شخصی استفاده تدریجی.

دراگان اسکوچیچ در سنوات قبلی چندین بار اجتناب کرده اند وضعیت کیفی فوتبال ایران انتقاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه کدام ممکن است در شرایط حال نمی‌تواند گیمرها جدیدی را به کارکنان سراسری دعوت تدریجی. باید دید تغییری در پوشش‌های اجرایی فوتبال ایران رخ خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان در بلند مدت نزدیک گیمرها بااستعدادی را پرورش داد کدام ممکن است کارکنان سراسری هم اجتناب کرده اند این مساله نفع ببرد یا خیر.