ایرانیان مقیم اوکراین نباید در مراکز دولتی و نظامی حضور داشته باشند


به گزارش ایسنا، این مطلب در بیانیه سفارت کشورمان در اوکراین آمده است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین از همه هموطنان محترم مقیم این کشور می‌خواهد با توجه به هشدارهای امنیتی روزهای اخیر در سراسر اوکراین در روزهای آتی در مراکز دولتی و نظامی اوکراین حضور نداشته باشند. بر این اساس، وی از هموطنان درخواست می کند تا روز دوشنبه 7 شهریور 1401 مصادف با 8 مرداد 1391 از مراجعه به بخش کنسولی سفارت خودداری کنند.
بدیهی است خدمات قابل ارائه به صورت غیرحضوری همچنان توسط کارکنان بخش کنسولی ارائه خواهد شد.