ایرانی‌ها در حال سواستفاده از وضعیت فعلی جهان هستند!


هر چه زمان بیشتری به مذاکرات اختصاص پیدا کند برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت بیشتری خواهد کرد.

قراردادهای جدید نفتی ایران با کشورهای مختلف این کشور را مطمئن‌تر کرده است.

با توجه به نزدیک شدن زمان ذخیره نفت، اروپایی‌ها به دنبال بازارهای جدید هستند و ایران به دنبال بهره‌برداری از این موضوع است.

مواضع بلینکن نشان از این خطر دارد که آمریکا به دنبال کوتاه آمدن در مقابل خواسته‌های روزافزون ایران است….