ایرانی هماهنگ کننده پزشکی جام جهانی 2022 قطر شد


زهره هراتیان، عضو کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال کشورمان پس از یک دهه همکاری با فیفا و حضور در مسابقات مختلف فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در رده های مختلف، اولین پزشک ایرانی فیفا در جام جهانی شد. حضور خواهد داشت.

به همین منظور هراتی ها در روزهای آینده در نشست هماهنگی در زوریخ شرکت خواهند کرد.