ایران دشمن ماست، به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل اتکا می‌کنیم


به گزارش فارس، «راشد بن عبدالله آل خلیفه» وزیر ملت بحرین ذکر شد کدام ممکن است دشمن اول، دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم ما ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پس اجتناب کرده اند امضای توافقنامه‌های سازش با رژیم صهیونیستی برای تهیه کنید ایمنی شخصی به این رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا اعتقاد می‌کنیم.

طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، آل خلیفه در نشستی با گروهی اجتناب کرده اند خرده فروشان آمریکایی کدام ممکن است منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم به اندازه انجامید، بار تولید دیگری ایران را به سوئیچ اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده منفجره را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای حمله پهپادی علیه بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز آموزش نیروی دریایی شیعیان بحرینی متهم کرد.

وی در خصوص ایمنی بحرین نیز ذکر شد کدام ممکن است «بحرین ملت کوچکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به نوآوری در عمق امنیتی، تکنیک ما تحمیل لایه‌های امنیتی متنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} زمینه به متحدان شخصی مشابه با آمریکا اتکا می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون پس اجتناب کرده اند امضای توافقنامه‌های آبراهام (سازش با رژیم صهیونیستی) لایه جدیدی {برای تقویت} ایمنی ما تحمیل شده است».

وی اجتناب کرده اند هماهنگی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا نیز ابراز اولویت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد «این هماهنگی رژیم تهران را جسور می‌تنبل.» آل خلیفه علاوه بر این ایران را به بازو از گرفتن در حوادث سال ۲۰۱۱ در بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند شیعیان این ملت متهم کرد.