ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق برادرند با این حال…


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق چهارشنبه قبلی 24 فروردین ماه به در کنار قاسم الاعرجی مشاور برتر ایمنی سراسری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد ابورغیف رئیس دانش وزارت ملت عازم تهران شدند. ارائه دهندگان، به دعوت محل کار ما. . حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه: در خصوص موضوعات دوجانبه اجتناب کرده اند جمله امتیازات امنیتی بین 2 ملت در ماه‌های جدیدترین اظهار داشت‌وگو کنیم.

این مقدماتی بازدید هیئتی اجتناب کرده اند عراق به ایران پس اجتناب کرده اند حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به اربیل بود کدام ممکن است برای مدتی حداقل در مرحله پیام های رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماتیک، روابط 2 ملت را تحمل الشعاع قرار داد. هر 2 ملت سعی در کاهش آن داشتند. مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندادن اختلافات امنیتی به وجود آمده بر روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق در اندازه تولید دیگری تأثیر بگذارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي روز يكشنبه 22 اسفند 1392 در پي خبر حمله موشكي به قلمرو اي در اربيل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت رسانه اي اين حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا مربوط به آن، بيانيه اي صادر كرد. رژیم بازیگران صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن زودتر مبنی بر اینکه جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرارت های این رژیم بدنام بی پاسخ نخواهد ماند.

پس اجتناب کرده اند گفتن این خبر، بسیار زیاد اجتناب کرده اند رسانه ها، اجتناب کرده اند جمله المیادین، نزدیک به حزب الله لبنان، گزارش دادند کدام ممکن است “بومی کدام ممکن است ایران به اربیل موشک شلیک کرد، پایگاه بی نظیر جاسوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات ارتش اسرائیل علیه ایران بود. حمله ها خرابکارانه هدف قرار گرفتند. عالی پایگاه ارتش در کرمانشاه کدام ممکن است اخیراً ایرج مسجدی فرستاده ایران در عراق در مصاحبه با روزنامه الشرقیه تایید کرده است.

حمله موشکی ایران با پاسخ خشونت آمیز مقامات های بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اربیل مواجه شد، از وزارت خارجه عراق در شبیه به روز با تخلیه ادعا ای در شبکه مکان مناسب شخصی گفتن کرد کدام ممکن است این وزارتخانه حمله موشکی به استان اربیل در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده است. . این حمله مناطق مسکونی را هدف قرار داد.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است این حمله نقض بدیهی حاکمیت عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه ترس ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثباتی ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثباتی در قلمرو کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مناطق عراق {در این} مرحله ظریف شده است.

وزارت خارجه عراق این حمله را تجاوز توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد کدام ممکن است این حمله ایمنی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری افراد آن را هدف قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای معامله آن خواستن به 1 موضع واحد دارد.

در شبیه به روز وزارت خارجه عراق ایرج مسجدی فرستاده ایران در عراق را احضار کرد تا کسب اطلاعات در مورد آنچه رخ داده است دلیل دهد.

عالی روز پس اجتناب کرده اند حمله روز دوشنبه، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به در کنار هیئتی به اربیل بازدید کرد تا با افسران اربیل اجتناب کرده اند محل حمله بازدید تدریجی تا یک بار دیگر به این تحولات پاسخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را محکوم تدریجی.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک واحد نشست خبری در پاسخ به اظهارات افسران عراقی در محکومیت این حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ادعاها مبنی بر اینکه عراق قصد دارد اجتناب کرده اند ایران {به دلیل} این موضوع در شورای ایمنی گروه ملل شکایت تدریجی، اظهار داشت. وی در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد حمله موشکی جدیدترین سپاه پاسداران به یکی اجتناب کرده اند پایگاه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی موضوعات مطرح شده {در این} زمینه، اظهار داشت: لانه‌سازی مطلقاً غیرقابل قبول است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند همسایگان ما کدام ممکن است عمق زیادی داشته باشد. روابط با ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح مختلف کار با هم 2 ملت کانون تهدیدی برای ایران است. این تهدیدی برای ملت ثالث نیست. رژیم صهیونیستی توده ها در موجود در عراق ناامنی تحمیل کرده است. برخی تجمعات ضدانقلاب در اقلیم کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تروریستی {در این} قلمرو برگزار شد. در سال قبلی چندین بار به مقامات مرکزی عراق هشدار داده شده است. به طور علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی تاکید شده است کدام ممکن است نباید اجازه داد کدام ممکن است مرزهای عراق مرز ناامنی برای ایران باشد.

وی اظهار داشت: ایران تحمل ندارد وسط نزدیک مرزهای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط خرابکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام گروه های تروریستی به ایران داشته باشد، چه توسط گروه های ضدانقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه توسط رژیم صهیونیستی در قلمرو المناخ، این موضوع فوق العاده مطرح شده است. جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند مقامات مرکزی عراق پیش بینی دارد کدام ممکن است عالی بار بی پایان به این مورد بالا دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه سوء استفاده اجتناب کرده اند مرزهای شخصی را ندهد.

خطیب زاده اظهار داشت: مشخص است کدام ممکن است مقامات مرکزی در عراق پاسخگویی مشخصی بر عهده دارد تا جغرافیای عراق جایی نباشد کدام ممکن است ملت همسایه شخصی ایران را شبح تدریجی. متأسفانه در تمامی هشدارهای مکرر به مقامات مرکزی عراق {در این} زمینه، ناخوشایند عراق مورد سوء استفاده کسی ثالث قرار گرفته است. اجتناب کرده اند جمله گروهک های ضد انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تروریستی کرد علیه ایران. آمریکا علاوه بر این اجتناب کرده اند موجود در عراق علیه ایران عملیات ارتش انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم اشغالگر قدس در عراق پایگاه های خرابکارانه دارد. توده ها {در این} زمینه به مقامات عراق تذکر داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه شده کدام ممکن است مقامات عراق باید به این امتیازات معامله با تدریجی.

وی اظهار داشت: آنچه به مقامات عراق آگاه‌ایم اینجا است کدام ممکن است شرط دوستی احترام به چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین عامل محافظت وفاداری این روابط است. متأسفانه هشدارهای ما {در این} زمینه نادیده گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین چارچوب یکی اجتناب کرده اند امکانات توطئه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابکاری علیه ایران مورد حمله مسئولانه قرار گرفت.

در پی این تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش اظهارات رسانه ای 2 طرف {در این} زمینه، وزرای امور خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق روز پنجشنبه 18 فروردین 1401 به صورت تلفنی فینال تحولات عراق، امتیازات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین(ع) به بازدید خواهد سر خورد. به ایران، توسط وزیر امور خارجه عراق پذیرفته شد، به تهران بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شاهزاده عبداللهیان دیدار کرد.

در دیدار وزرای امور خارجه 2 ملت در شامگاه چهارشنبه 24 فروردین به نظر می رسد مانند است یکی اجتناب کرده اند محورهای بحث، اولویت های امنیتی ایران در قلمرو اربیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا تروریستی {در این} قلمرو {بوده است}. جایگزین چیز خوب در مورد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا حسین امیرعبداللهیان در دیدار با فؤاد حسین صراحتا تاکید کرد: ایران {نمی تواند} بپذیرد کدام ممکن است مرزهایش اجتناب کرده اند سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، اجزا تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه طلب شبح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی . تحمل شبح

چون آن است فواد حسین {در این} دیدار تصدیق شد: ایمنی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق به هم پیچ خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق اجازه هیچ گونه تهدیدی برای همسایگان شخصی اجتناب کرده اند سرزمین شخصی نمی دهد.

این دیپلمات برتر رتبه عراقی در نشست خبری با حسین امیرعبداللهیان در وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت: ایمنی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق با ایمنی قلمرو شرح داده می شود. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق 2 ملت همسایه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط مالی، اجتماعی، زیبایی شناختی، جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی با این 2 ملت وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد. وقتی اشکال امنیتی موجود است باید راه اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو را برای رفع آن در پیش بگیریم. درها مربوط به بغداد برای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این درها در تهران باز شود تا بتوانیم گفتگوهای فشرده را با توجه به امتیازات امنیتی تحریک کردن کنیم.

وی اظهار داشت: برادران ایرانی اجتناب کرده اند برخی امتیازات امنیتی گلایه هایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در مذاکرات صریح صحبت کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید صریح {در این} مورد صحبت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این امتیازات را اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکلات را رفع خواهیم کرد.

فواد حسین روز پنجشنبه در شکسته نشده دیدارهای شخصی با افسران تهرانی با بهانه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین سید ابراهیم رئیسی دیدار کرد. رئیس جمهور به نوبه شخصی تاکید کرد کدام ممکن است تهران اجتناب کرده اند کشورهای همسایه به طور قابل توجهی عراق پیش بینی دارد کدام ممکن است اجازه هرگونه حضور مخرب جمهوری اسلامی ایران را چه در مناطق تحمل مدیریت مقامات فدرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در مناطق تحمل مدیریت اقلیم کردستان بدهند. . جمهوری اسلامی ایران برادری شخصی را با همسایگان شخصی در حرکت به نشان دادن رسانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست دوران نبرد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها دوست دوران نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو پیش بینی داریم کشورهای همسایه متوجه دسیسه های دشمنان باشند. .

رئیس شورای برتر ایمنی سراسری پیام عالی مقام ارشد اقلیم کردستان عراق را به وی بازگشت به شد کدام ممکن است با بیرون حاج قاسم سلیمانی اقلیم کردستان وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری با این رژیم کودک کشی قابل کتمان نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نخواهیم داد اجتناب کرده اند طریق هیچ کشوری اجتناب کرده اند جمله عراق ایمنی قلمرو را به خطر بیندازند.

وزیر امور خارجه عراق اظهار داشت: عراق به هیچ وجه بومی برای اقدام علیه ایمنی ایران نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن همکاری در مرحله در عمق اجتناب کرده اند جمله در بخش امنیتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه شبح علیه چیز خوب در مورد جمهوری اسلامی ایران است. خواه یا نه بايد.

همزمان با بازدید فؤاد حسین به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی‌های وی با افسران ایرانی، ایرج مسجدی، فرستاده ایران در بغداد در اظهار داشت‌وگو با الشرقیه در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد حمله موشکی ایران به وسط راهبردی رژیم صهیونیستی در اربیل اظهار داشت: ممکن است با مقام وزارت امور خارجه جلب رضایت کردم.» این را برای عراق دلیل دادم گفتم حاکمیت عراق انصافاًً احترام است، با این حال اولویت های امنیتی جمهوری اسلامی ایران باید برطرف شود، ما نباید {در این} زمینه دوست باشیم. اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید برای ارتقای ایمنی ایران گام درو کردن، مثلاً گروه های جایگزین جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان چه می کنند؟ پایگاه هایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام به اقلیم کردستان می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر اجتناب کرده اند همه اینجا است کدام ممکن است این تیم ها وارد ایران می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات امنیتی را انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به قلمرو باز می گردند.

فرستاده کشورمان کدام ممکن است تا تعدادی از هفته تولید دیگری ماموریت 5 ساله شخصی را در بغداد به بالا می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد کاظم الصادق متفاوت وی تبدیل می شود، در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه بیشتر است اجتناب کرده اند مقامات مرکزی عراق آغاز شود؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اظهار داشت: توده ها به آنها هشدار داده ایم از نمی خواهیم نبرد را بدتر کردن کنیم، با این حال اگر به اولویت های امنیتی ما معامله با نشود. ما نخواهیم شد بازو به کار شویم، این تیم ها وارد سرزمین ما می شوند، نیروهای امنیتی ما را می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کردستان باز می گردند.

مسجدی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی تاکید کرد: “افسران کردستان اولویت های امنیتی ما را انتقادی نمی گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی ها ایمنی ما را اجتناب کرده اند موجود در اقلیم کردستان هدف قرار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه این حمله موشکی، عملیات نیروهای اسرائیلی اجتناب کرده اند موجود در است. قلمرو.” کردستان به سمت قرارگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله موشکی پاسخی به این عملیات بود وگرنه ایران در جستجوی تحمیل اشکال با اقلیم کردستان نبود.

مسجدی در شکسته نشده سخنان مجری این جامعه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت درست اجتناب کرده اند حاکمیت عراق است با این حال در صورتی کدام ممکن است آمریکا، اسرائیل یا نیروهای ضدانقلاب اقدامی انجام دهند این پرس و جو را اجتناب کرده اند ممکن است می پرسم. حرکت. به سمت ایران چه کنیم، ایران باید رها شود یا اگر اجتناب کرده اند شخصی حفاظت می تدریجی، اجتناب کرده اند ایمنی شخصی حفاظت کرده ایم.

وی افزود: ما نمی خواهیم این امتیازات به امتیازات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات مرکزی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران اقلیم کردستان پیش بینی داریم کدام ممکن است اجازه ندهند ناخوشایند این قلمرو به پایگاهی علیه ایمنی ما تغییر شود. ما کسی را شبح نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت پیام دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری می دهیم.

فرستاده ایران در بغداد در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه ایران می گوید اجزا اسرائیلی در کردستان حضور دارند، اظهار داشت: «شناخته شده به عنوان عالی شهروند عراقی کدام ممکن است باید ادراک کرد» در حالی کدام ممکن است مقامات مرکزی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم کردستان این موضوع را تکذیب می کنند. ما هدایت دادیم برای رفع این اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری پیگیری این موضوع هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتیم می توانیم کمیته مشترکی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مرکزی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم کردستان تشکیل دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای این کمیته بین شخصی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت وگو خواهند کرد. اولویت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دانش به آن است کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه اگر این هدایت ممکن شود، می توان اشکال را رفع کرد.

بر مقدمه این گزارش، هفته قبلی عالی هیات ایرانی به ریاست حسن الضنایی فرستاده سابق ایران در عراق اجتناب کرده اند اقلیم کردستان بازدید کرد. بر مقدمه گزارش های مناسب، هیئتی اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن دانایی، ایرانی سابق، گزارش داد. فرستاده در بغداد وارد اربیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت 2 روز با مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان عراق، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. با توجه به امتیازات مرتبط بحث کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات قلمرو ای در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم کردستان.

بر مقدمه گزارش های آشکار شده اجتناب کرده اند مذاکرات جدیدترین افسران ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراقی در بازدید فواد حسین به تهران، به نظر می رسد مانند است ایران {در این} دیدارها در جاری بازگرداندن حمایت اجتناب کرده اند ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به این موضوع بر مبنای اصولی است. حقوق بین الملل تاکید کرد کدام ممکن است مقامات مرکزی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران اقلیم کردستان نباید اجازه دهند ناخوشایند این قلمرو به پایگاهی علیه ایمنی ایران تغییر شود، از تهران با هیچ طرفی بر اوج سرزمین شخصی تخفیف نمی شود. ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه شبح علیه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی ایران پاسخ صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعی می تواند داشته باشد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر