ایران ممکن است ساخت نفت شخصی را به 7 میلیون بشکه برساند


مهدی حسینی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار مالی خبرگزاری دانشجویان ایران، با خاص اینکه لزوم در صنعت نفت بستگی دارد معیارهایی دارد کدام ممکن است میل های رشد بر مقدمه آن استوار است، اظهار داشت: مهم اینجا است کدام ممکن است این سیستم ای {در این} راستا تدوین شود، در صنعت نفت. صنعت نفت باید بر مقدمه خواستن بازار باشد.

وی بر لزوم ملاحظه به نیازهای بازار نفت در مختصر مدت، میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین هایی کدام ممکن است بالقوه است دسترس در بازار وجود داشته باشد، اضافه کرد: برای ترکیبی آوری این چیزها باید این سیستم ریزی شود.

رشد صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز رشد اقتصاد ملت

رئیس سابق کمیته بازرسی قراردادهای نفتی ایران افزود: صنعت نفت به بعضی بخش بالادستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین دستی قطع می‌شود کدام ممکن است برای ادغام کردن پالایش، dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی است کدام ممکن است هر کدام این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های خاص شخصی را می‌طلبند کدام ممکن است برای اقتصاد ملت حیاتی است. اینها چارچوب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعات کلیدی هستند کدام ممکن است باید در تذکر بگیریم همه این شرایط را در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ورودی برویم.

پتانسیل افزایش ذخایر قابل استحصال تا 200 میلیارد بشکه

وی با ردیابی به لزوم رشد صنایع بالادستی اجتناب کرده اند صنعت نفت، اظهار داشت: در شرایط حال معمول ضریب بازیافت ذخایر نفت در ملت ما حدود 23 تا 24 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر قابل استحصال بیش اجتناب کرده اند 150 میلیارد بشکه است. سایر ملت ها، مشابه با عربستان سعودی، نرخ بازیافت 50 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی را دارد، عمان 40 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نروژ 60 سهم. بعد از همه ما می‌توانیم مسیر استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌های جدید را طی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقتی محافظه‌کارانه بگویند دلیلی ندارد به نرخ بازیافت 35 سهم برسیم کدام ممکن است {در این} صورت ذخایر قابل بازیافت ما بیش اجتناب کرده اند 200 میلیارد بشکه {خواهد بود}. .

به آموزش داده شده است کارشناس ارشد، این در حالی است کدام ممکن است روسیه کدام ممکن است تنها حدود 100 میلیارد بشکه ذخایر دارد، به ساخت 11 میلیون بشکه نیز رسیده است، متعاقباً برای ما کدام ممکن است اکنون 50 سهم تا حد زیادی اجتناب کرده اند این ذخایر قابل استحصال را داریم کدام ممکن است حتی می توان آن را 2 برابر کرد. اگر نگیریم دلیلی وجود نداشت کدام ممکن است به قابلیت ساخت 6 یا 7 میلیون بشکه نرسیم.

حسینی با خاص اینکه با اشاره به پتانسیل فعلی دلیلی ندارد کدام ممکن است ساخت را اجتناب کرده اند تذکر فنی افزایش ندهیم، اظهار داشت: گروهی در ملت هستند کدام ممکن است بنا به دلایلی با رشد صنعت نفت جایگزین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی اینها هستند. بحث هایی مطرح تبدیل می شود، این ادعا است کدام ممکن است بحث ایمنی اجتناب کرده اند مخزن است، با این حال باید ملاحظه داشت کدام ممکن است ایمنی اجتناب کرده اند مخزن تحت هیچ شرایطی به معنای کاهش ساخت نیست.

متنوع های روغن پیدا شد

وی شکسته نشده داد: در شرایط کنونی با رشد نشاط های تجدیدپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقی شدن بخش بار، نفت کم کم رنگ شخصی را دسترس در بازار اجتناب کرده اند کف دست می دهد، بالقوه است زمانی دنیا به نفت خواستن نداشته باشد، متعاقباً باید کمتر از ساخت داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کاهش را روبرو شویم. «ساخت به معنای ایمنی نیست.

چقدر سرمایه می خواست است؟

رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران بر لزوم بازرسی قابلیت ها تاکید کرد، چرا کدام ممکن است قابلیت ساخت 200 میلیارد بشکه نفت است، متعاقباً نیازی به نرسیدن به قابلیت 6 تا 7 میلیون بشکه ای نیست. این اعداد دلالت بر آن دارد ما بین 20000 تا 30000 دلار برای هر بشکه قابلیت سازی خواستن داریم، بسته به نوع میدان.

حسینی اظهار داشت: برای مثال اگر مقامات بخواهد در 4 سال بلند مدت منصفانه میلیون بشکه افزایش دهد، 25 میلیارد دلار تمایل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهد به 2 میلیون بشکه برسد، این رقم 50 میلیارد دلار تبدیل می شود.

پوشش های خطا برای معامله کالا نفت نپخته

وی با ردیابی به بحث عدم کالا نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه صادرکنندگان تنها محصولات صادراتی چه کسانی هستند؟ عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، کویت، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به طور همزمان در امتحان شده برای صادرات محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا دسترس در بازار نفت نپخته هستند. خیلی خطا است کدام ممکن است رشد میادین نفتی را متوقف کنیم تا نفت نپخته نفروشیم، باید کمتر از ساخت نفت را داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه کنیم.

60 میلیارد دلار برای افزایش 2 میلیون بشکه ای ساخت

بر مقدمه این کار درجه بالا، اگر بخواهیم تنها 2 میلیون بشکه به قابلیت ساخت اضافه کنیم، 50 تا 60 میلیارد دلار خواستن داریم. جدا از این، اگر بخواهیم پالایشگاه بسازیم، خواستن به سرمایه زیادی با افزایش قیمت در روز داریم، مثلاً برای منصفانه پالایشگاه 200 هزار بشکه ای کدام ممکن است حدود 10 میلیارد دلار خواستن دارد.

ما نباید اجتناب کرده اند همسایگان شخصی عقب بمانیم

حسینی با خاص اینکه در بخش در صنعت نفت باید به بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل ها مورد توجه قرار گرفت کرد، با این حال در متعدد اجتناب کرده اند تعهد ها به خواستن بازار ملاحظه نشد، اظهار داشت: رسیدن به 5 میلیون بشکه در حالی است کدام ممکن است در بازتاب ساخت ملت نصف ساخت ایران بود.

وی شکسته نشده داد: این مناسب نیست کدام ممکن است همسایه ما کدام ممکن است سابقه خوبی همراه او نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد نبرد بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است شرایط یک بار دیگر اصلاح تنبل، توانایی مالی بالاتری داشته باشد، متعاقباً باید به این امتیازات ملاحظه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سعی کنیم اجتناب کرده اند عراق عقب نمانیم.» در اوپک با این حال اکنون چنین وضعیتی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به وضعیت زودتر برگردیم.

آغاز حفاری در میدان آرش باید در میل باشد

رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران بر اهمیت ملاحظه به میادین مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آنها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اخیراً با توجه به میادین دورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرش نمایندگی کنندگان صحبت شده است با این حال این اتفاق نیفتاده است. به معنای واقعی کلمه هستند در خلیج عربی به جز 2 قلمرو یکی با عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس با شبیه به قلمرو {بی طرف}، مرز عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت خاص شد.

حسینی با خاص اینکه تا سال 1349 نیز این موضوع مطرح بود با این حال عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت پای میز مذاکره نیامدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده مرزی خاص نشد، اظهار داشت: کف دست دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بعد اجتناب کرده اند 24 سال موضوع پیش نیامده است. میوه ها

وی تصریح کرد: با اشاره به اینکه مرز خاص نشده است، میل اول ما باید رشد این قلمرو باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت به صورت یکجانبه استفاده از اجتناب کرده اند این قلمرو را تحریک کردن نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده مرزی را تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به نشستن بر اوج مذاکره کنند. جدول تصمیم گیری جاده، عملیات حفاری باید انجام شود «بیایید میدان را با کشتی دکل میل آغاز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آنجا دکل داریم آغاز کارمان تاثیر دارد.

وی اظهار داشت: اگر قرار باشد استفاده از شود می توانیم به موازات هم عملیات را تحریک کردن کنیم، این یکی اجتناب کرده اند میل های مهم بالادستی صنعت نفت است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه شدید قرار گیرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر