ایمنی را محافظت کنید. ایران معادله ای تدریجی در کار با هم همراه خود همسایگانش است


به گزارش الف، حضور رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موساد در اقلیم کردستان عراق همواره یکی اجتناب کرده اند بی نظیر ترین مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت های حامیان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری {در این} جهان {بوده است}. تأثیر می گذارد اسرائیل در جهان عراق به چندین دهه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالهای اولین اشغال سرزمین های فلسطینی بازمی گردد. با این حال پس اجتناب کرده اند حمله آمریکا به عراق در سال 2003، همکاری بین موساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسان سیا فوق العاده افزایش کشف شد.

در این دوران، موساد جدا از استفاده اجتناب کرده اند اقلیم کردستان برای تحمیل فتنه در جهان، جوخه های ترور شخصی را موظف به ریختن متعدد اجتناب کرده اند علما، اساتید دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان عراقی کرد. برای این منظور، متنوع اجتناب کرده اند انحصارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تعدادی از ملیتی اسرائیل در عراق ورزش می کنند کدام ممکن است مستقیماً هر دو اجتناب کرده اند طریق محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات عربی اسرائیل در عراق ورزش می کنند. این نمایندگی ها محافظت خوبی برای صهیونیست ها برای ترور دانشمندان، اساتید دانشکده ها، محققان، خلبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری شخصیت های عالی عراقی هستند.

مسئله بی نظیر تأثیر می گذارد صهیونیست ها به اقلیم کردستان عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن به کانون شرارت شخصی در جهان، اتصال حسنه خانوار بارزانی همراه خود اسرائیل است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دوران مصطفی بارزانی به همان اندازه کنون یکپارچه داشته است.

وین مدسن، روزنامه‌نگار آمریکایی، بر این ادراک است کدام ممکن است آنچه اکنون اسرائیل همراه خود کردهای عراق در شمال این ملت انجام می‌دهد، خیلی شبیه کاری است کدام ممکن است یهودیان در زمان اشغال فلسطین توسط بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن فلسطینیان اجتناب کرده اند سرزمین اجدادی شخصی انجام دادند.

در گزارش عکس به نقل اجتناب کرده اند وسط تحقیقات بابل در عراق آمده است کدام ممکن است تأثیر می گذارد اسرائیل در عراق اجتناب کرده اند تذکر سیاسی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی فوق العاده آسیب رسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش های صهیونیستی اجتناب کرده اند حمایت افسران اقلیم کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی مشابه مسعود بارزانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلال طالبانی برخوردار هستند. .

بر ایده این گزارش، اسرائیل اجتناب کرده اند سال 2003 افسران موساد را برای آموزش کادرهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزبی کرد همراه خود هدف تجزیه عراق آموزش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال 2005 تعهد آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپروری شورشیان کرد در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند عراق اجتناب کرده اند جمله سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه را بر عهده دارند. در اردوگاه های پیشمرگه

بر ایده این گزارش، اسرائیل علاوه بر این در شهر سلیمانیه در کردستان عراق موسسه ای به تماس گرفتن موسسه مالی قرضات حسنه احتمالاً انجام دادی تحمیل کرده است کدام ممکن است ماموریت سری آن کسب میادین کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های مسکونی عظیم متعلق به شهرهای موصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرکوک است. اکثر ساکنان این شهرها عرب، ترکمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشوری هستند به همان اندازه این مناطق را برای سوئیچ یهودیان عراق کدام ممکن است قبلاً به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده بودند کنار هم قرار دادن کنند.

این چیزها تنها بخشی اجتناب کرده اند اندازه ورزش های جاسوسی رژیم صهیونیستی در عراق است کدام ممکن است متأسفانه خرس نظارت از واقعی مقامات مرکزی این ملت نیست. {در این} شرایط، سپاه پاسداران ایران پس اجتناب کرده اند تهاجمات رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند اقلیم کردستان، در ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ منصفانه مقر جاسوسی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی شخصی قرار داد به همان اندازه این امر را به اطلاع اشغالگران برساند. هیچ حرکتی تفسیر نشد.

با این حال پاسخ ایران به قالب های اسرائیل اجتناب کرده اند اقلیم کردستان همراه خود پاسخ مقامات اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق مواجه شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد دستورالعمل ها متعدد اجتناب کرده اند آمریکا را اجرا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت کرده است. پس اجتناب کرده اند حمله موشکی ایران، وی همراه خود هیئتی به اربیل سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حمله را محکوم کرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ذکر شد: ممکن است اصلاً باورپذیر نیستم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند همسایگان ما همراه خود ما روابط عمیقی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه کار با هم 2 ملت منحصر به فرد باشد. ملت ها کانون شبح ایران هستند. رژیم صهیونیستی توده ها در موجود در عراق ناامنی تحمیل کرده است. برخی تجمعات ضدانقلاب در اقلیم کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تروریستی {در این} جهان برگزار شد. در سال قبلی چندین بار به مقامات مرکزی عراق هشدار داده شده است.

وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد کدام ممکن است شرط دوستی احترام به مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین عامل محافظت وفاداری این روابط است.

{در این} میان برخی رسانه‌های فداکار به دشمنان از دوام امتحان شده کردند اجتناب کرده اند این حادثه شناخته شده به عنوان ابزاری برای تحمیل فشار بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق استفاده کنند، با این حال ایران به صراحت بر حق شخصی برای {پاسخ به} هر توطئه‌ای اجتناب کرده اند هر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت روابط دلپذیر همراه خود آن تاکید کرد. همه همسایه ها اصرار دارند.

در همین راستا، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق چهارشنبه قبلی به در کنار قاسم الاعرجی مشاور برتر ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد ابورغیف رئیس گروه داده ها وزارت ملت به دعوت وزارت امور خارجه وارد تهران شدند. وزیر حسین امیر. عبداللهیان.

امیرعبداللهیان در دیدار همراه خود افسران عراقی به صراحت ادعا کرد کدام ممکن است ایران نمی پذیرد کدام ممکن است مرزهایش اجتناب کرده اند سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، اجزا تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه طلب شبح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتش به خطر بیفتد. فواد حسین علاوه بر این تصریح کرد کدام ممکن است عراق اجازه نمی دهد همسایگانش اجتناب کرده اند مرزهایش شبح شوند.

به معنای واقعی کلمه هستند پس اجتناب کرده اند حمله موشکی فعلی به مقر جاسوسی اسرائیل در اربیل، جمهوری اسلامی ایران تدریجی کرده است کدام ممکن است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری شخصی را بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس مهم از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه باید این نگرانی ها را در مراودات شخصی در تذکر بگیرند. همراه خود تهران در طولانی مدت افسران عراقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مرکزی این ملت باید بدانند کدام ممکن است حاکمیت آنها در گرو ایمنی مرزهای شخصی همراه خود ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلا پوشش های خائنانه اقلیم کردستان در روابط همراه خود اشغالگران صهیونیست نشوند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر