اینفوگرافیک هزینه تغذیه یک خانواده 4 نفره در هفته چقدر است؟


عکس گروه A،
4010429048

0 نظر، 1 در انتظار و 0 تکراری یا منتشر نشده

یک وعده غذایی معمولی ایرانی برای یک خانواده چهار نفره حداقل 675000 تومان در هفته هزینه دارد. می توان گفت ناهار ماهیانه این خانواده به طور متوسط ​​2 میلیون و 700 هزار تومان قیمت دارد.