این ارابه‌های در حال مرگ را بریزید در اطراف!


روزنامه جوان: خوب خودروی باکیفیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک: ۱-به راکب آن هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت اجتماعی او را بالا می‌برد، چیزی کدام ممکن است قیمتی روی آن نمی‌توان گذاشت؛ ۲- به راکب، ایمنی اجتناب کرده اند تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوانح می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان او را می‌دانش کدام ممکن است این دومی اجتناب کرده اند اولی پرهزینه‌تر نباشد، بودجه‌تر نیست؛ ۳-بلعیدن گاز را فوق العاده کاهش می‌دهد، چیزی کدام ممکن است مهم‌ترین بحث اقتصاد جهان است؛ ۴-آلودگی هوا را کاهش می‌دهد؛ ۵- بلعیدن اجزا را کم می‌تدریجی؛ ۶- سرمایه افراد را محافظت می‌تدریجی؛ ۷-انگیزه بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روحی افراد را بالا می‌برد؛ ۸-ایمنی روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی پولی افراد را با کاهش آثار سوء نبرد‌های خیابانی تهیه کنید می‌تدریجی؛ ۹- به این فهرست هشت‌تایی می‌شود تا صد نکته باریک‌تر ز موی تولید دیگری اضافه کرد، با این حال خودروساز ما کمر ملت را آسیب دیده، چون {دوست دارد} در فساد مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختاری بازو‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌پنجه ناخوشایند تدریجی.
براساس آمار موسسه مالی مرکزی، در ۱۱ ماه سال قبلی مجموع نمایندگی‌های بیمه بابت سوانح رانندگی ۲۴ هزار میلیارد تومان خسارت تیز کردن کرده‌اند. این آمار 2‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌نیم‌برابر درآمد‌های نفتی سال ۹۹ است. میزان تصادفات بزرگراه‌ای ۲۰برابر معمول‌های جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان کشته‌های تصادفات بزرگراه‌ای در روز به ۴۵ نفر رسیده است. این آمار تکان‌دهنده دل هر شهروند ایرانی را به درد می‌آورد، مسئولان را نمی‌دانیم! ارابه‌های مرگی کدام ممکن است حدود 5 دهه است جاده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه‌های ملت را تصرف کردن کرده، اکنون جز زیان‌های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانی معرفی شده است عکس برای افراد ایران ندارند. جانشین رییس پلیس راهور معتقد است: «با خوب حساب 2 2 تا چهارتا، ایران‌خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه‌جویی در بلعیدن گاز حقوق تمام کارگران آن‌ها را می‌دهیم.» این معاصر خوب ردیابی است اجتناب کرده اند سوی پلیس! اگر همه حرف‌ها زده شود، پرده‌های زیادی را جدا می‌زند!
در پی اتفاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث رانندگی متعددی کدام ممکن است در پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه‌های ملت در ماه‌های فعلی به شیوع اتصال پلیس راهور بیش اجتناب کرده اند قبلی بر استاندارد خودرو‌های خانه از واقعی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آسیب‌شناسی تصادفات رانندگی ایرادات متعددی را به صنعت خودروی ملت وارد کرده است. اخیراً سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور با محاسبه درآمد تعطیلی خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات خودرو اظهار داشت: «با خوب حساب 2 2 تا چهارتا، ایران‌خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه‌جویی در بلعیدن گاز، حقوق تمام کارگران آن‌ها را می‌دهیم.»
وی با انتقاد اجتناب کرده اند کار کردن ضعیف گروه معمول در تأیید معمول خودرو‌های ساخت موجود در؛ این گروه را به سپردن امور به بخش شخصی زیر تذکر وزارت صمت محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت تا حد زیادی این گروه را نیازمند شد. حسینی با انتقاد اجتناب کرده اند امتیازاتی کدام ممکن است در کل 4 دهه قبلی به تعیین کنید انحصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت به خودروسازان داده شده است اظهار داشت: «نتیجه این امتیازات در حال حاضر با حیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن میلیارد‌ها ریال اجتناب کرده اند سرمایه‌های ملت، افزایش جان باختگان تصادفات رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ارزش هنگفت به ملت نمایان شده است.» وی {تأکید کرد}: «اگر همه خودرو‌هایی را کدام ممکن است در ملت در جاری تردد هستند در اطراف بریزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو‌هایی با بلعیدن گاز زیرین وارد کنیم اجتناب کرده اند محل صرفه جویی در بلعیدن گاز می‌توانیم حقوق همه کارمندان لوفر شده ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپارا بپردازیم، چراکه هم در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر کاهش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینکه ارزش‌های تحمیلی بر اقتصاد ملت کاهش می‌یابد.»
حسینی اظهار داشت: «به ازای واردات هر خودروی خارجی خوب تا 2 خودرو فرسوده اجتناب کرده اند کلاس خارج می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین اتفاق به کاهش بلعیدن گاز کمک می‌تدریجی. در مقامات در گذشته با ممنوعیت واردات اسقاط فرسوده‌ها نیز به صفر رسید کدام ممکن است هم ارزش گاز را بالا برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در نتیجه آلودگی هوا شد.» وی {تأکید کرد}: «تولید دیگری زمان آن قبلی کدام ممکن است خودروساز با جابه‌جایی چراغ خطر یا کاپوت، خودروی جدیدی را به افراد غالب تدریجی، چراکه باید پلتفرم‌ها تنظیم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت خودرو‌ها بهبود یابد.»

معمول باز نشدن ایربگ‌ها را محکوم کرد؛ پایداری افراد تمام شده
در پی انتقادات پلیس راهور، رئیس گروه سراسری معمول ایران در یک واحد این سیستم تلویزیونی اجتناب کرده اند کار کردن این گروه حفاظت کرد. مهدی اسلام‌پناه در تعدادی از ماهی کدام ممکن است به این گروه آمده ادامه دارد کار کردن قابل توجهی در مواجهه با خودروسازان نداشته است. وی ضمن گفتن خبر توقف ساخت خودرو‌هایی کدام ممکن است با پلتفرم پراید ساخت می‌شوند، باز نشدن ایربگ خودرو‌ها در تصادف زنجیره‌ای بهبهان را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «در بحث نظارت بر استاندارد خودرو، ورود انتقادی‌تری خواهیم داشت، چراکه می‌دانیم پایداری افراد {در این} زمینه تمام شده است. بعید است بتوانیم در سال جاری، 9 گاز انصافاًً استانداردی ساخت کنیم 9 خودرویی کدام ممکن است به شما گزینه بدهد در صد کیلومتر، 4 لیتر بنزین بلعیدن تدریجی. اصل داده شده نگاهی به تصادف در سال جاری برای خودرو‌ها مجبور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این دشواری مختصر نمی‌آییم.»

خودروسازان باید حقوق حادثه دیدگان را ادا کنند
اسلام‌پناه با دقیق اینکه با ساخت فناورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن شدن بازو مافیای پایین پرده، خودروسازی متحول احتمالاً خواهد بود، اظهار داشت: «شهرت نماد معمول برای خودروسازان، 2 ساله بود ولی الان زمان این شهرت به حداقل یک ماه کاهش یافته است تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند. علاوه بر این اجتناب کرده اند خودروسازان سازمانی گرفته شده اگر اجتناب کرده اند بابت نبود استاندارد مورد نیاز، سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران برتر‌رتبه خودروسازی ملزم هستند حقوق حادثه‌دیدگان را ادا کنند.»
این مقام به فرماندهی علاوه بر این با دقیق اینکه گروه سراسری معمول با واردات خودروی معمول موافق {است تا} فضایی تهاجمی تحمیل شود، تصریح کرد: «مقامات، مجلس، افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان همه موافق واردات خودرو هستند، با این حال تعدادی از نفر مخالفند کدام ممکن است نمی‌دانم اجتناب کرده اند مکان هستند؟»

اتصال خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران، مفسده برانگیز است
اسلام‌پناه با تأیید تذکر پلیس در خصوص سرسرا ناظران بر معمول‌های خودرو افزود: «در نخستین گام، سعی کرده‌ایم دستورالعمل‌ها را کدام ممکن است توسط دست نمایندگی‌های نظارتی مافیایی بوده، به عدالت نزدیک‌تر کنیم؛ این‌ها نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاه‌هایی هستند کدام ممکن است کار نظارت به آن است‌ها برون سپاری شده است، با این حال وجود اتصال میان خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران، مفسده برانگیز است.»

پلیس تا حالا مکان بوده؟!
رئیس گروه سراسری معمول در یکپارچه در پاسخ به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث معمول‌های خودرویی، با دقیق اینکه تمام امتیازات درمورد به خودرو سال‌ها وجود داشته، با این حال چرا برخی طی همین تعدادی از ماه انتقادات شخصی را آغاز کرده‌اند؟ تصریح کرد: «در حالی کدام ممکن است این منتقدان وظایف هیجده گانه‌ای داشتند کدام ممکن است باید انجام می‌دادند. پلیس اگر حرفی در بحث استاندارد خودرو‌ها دارد، چرا روزی کدام ممکن است ما شناخته شده به عنوان تنها گروه فنی نظام، وارد میدان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی را آغاز کرده‌ایم، رسیدگی خطا می‌دهند؟ می‌گویند ما جلوی این خودرو‌ها را می‌گیریم، اگر می‌توانستند چرا تابه جاری نگرفتند؟»
این اظهارات اسلام پناه در حالی است کدام ممکن است سکوت پلیس درخصوص استاندارد خودرو نگاه به گذشته {به دلیل} رسانه‌ای نبودن راهور بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور سردار هادیانفر به پلیس راهور کار کردن خودروسازان زیر ذره‌بین قرار گرفته است. رئیس گروه سراسری معمول ایران، نیازمند حمایت خبرنگاران انقلابی برای مطالبه از ما شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت می‌دانیم کدام ممکن است پایداری افراد تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در بحث استاندارد خودرو، مختصر نخواهیم به اینجا رسید تا اعتقاد اجتناب کرده اند بازو گذشت را برگردانیم.»

نمی‌توان اجتناب کرده اند خودروسازان حفاظت کرد
رئیس گروه سراسری معمول ایران در یکپارچه با ردیابی به تصادف زنجیره‌ای بهبهان تصریح کرد: «باز نشدن ایربگ خودرو‌ها قطعاً محکوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودروسازان نمی‌شود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد کدام ممکن است خودرویی ایربگ نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه شود دارد، با این حال تأخیر کار کردن آن محتمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پذیرفتنی نیست.»

ساخت کدام خودرو‌ها متوقف می‌شود؟
این به فرماندهی علاوه بر این با دقیق اینکه برخی اجتناب کرده اند خودرو‌ها کدام ممکن است با پلتفرم پراید ساخت می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند معمول‌های هشتادوپنج‌گانه را پاس کنند، اجتناب کرده اند کلاس خارج می‌شوند، اظهار داشت: «تا نوک سال جاری بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند تولیدات حال اجتناب کرده اند چرخه ساخت بردن می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودرو‌های {مطابق با} معمول‌های روز دنیا متفاوت آن شوند. این خودرو‌ها برای ادغام کردن بسیاری از رانندگی، اتوبوس داخل شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری، وسایل نقلیه، کامیونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت است.» تقریباً در مورد زیر ذره‌بین بودن کار کردن خودروسازان اجتناب کرده اند سوی پلیس راهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های نظارتی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه وزارت صمت امید می‌رود کدام ممکن است خودروسازان با نوزاد کردن بنگاه‌های تولیدشان در مقابل شعاردادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد کشیدن به سایر دستگا‌ه‌ها خوب‌بار بدون پایان خودروی بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کننده را راضی نگه دارند. شاید این اتفاقات فوق العاده آرمانی باشد، با این حال قطعاً با نظارت از واقعی تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت مقامات سیزدهم در ساماندهی این صنعت در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نیست.

قرعه‌کشی کالا خودرو غیرشفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد انتقاد وزارت صمت است
سرپرست محل کار صنایع خودروی معاونت بار وزارت صمت اظهار داشت: «شفافیت مورد نیاز در تکنیک جاری تهیه خودرو {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مورد انتقاد انتقادی وزارت صمت است.»
عبدالله توکلی لاهیجانی در مراجعه به فارس ضمن انتقاد از حداکثر نسبت به تعیین کنید برگزاری قرعه‌کشی کسب خودرو در نمایندگی‌های خودروسازی گفت: «هم اکنون بدون در نظر گرفتن تمایز قیمت بین محصولات واحد تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار، میزان تهیه اجتناب کرده اند طریق سامانه‌های بسیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع غیریکپارچه، با آنچه توسط خودروسازان مختلف ساخت می‌شود همخوانی ندارد. هر چند این سیستم افزایش تهیه خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ساخت پیش سوراخ بینی شده در سال جاری می‌تواند به طور پیوسته سبب برابری تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا در محصولات مختلف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً به بردن قرعه کشی منتهی گردد، با این حال تا آن نقطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق فرمان‌های ریاست جمهوری مورد نیاز {است تا} تکنیک حال تهیه خودرو (اجتناب کرده اند طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف‌سازی مورد نیاز در آن انجام گیرد. متأسفانه اکنون شفافیت مورد نیاز در تکنیک جاری تهیه خودرو {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مورد انتقاد انتقادی وزارت صمت است.»