این سیستم منتشر شده دانشکده تلویزیون سه شنبه 23 فروردین 1401به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش این سیستم تلویزیونی این دانشکده را در روز سه شنبه 22 فروردین ماه در تمامی مقاطع تحصیلی گفتن کرد.

تا حد زیادی بیاموزید این سیستم منتشر شده تلویزیون دانشکده دوشنبه 22 آوریل 1401

🖥 جامعه آموزش AD:

…………… 🌱🌱🌱 …………
📋🛠 فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر:

ساعت 4 بعد اجتناب کرده اند ظهر ساعت 8:30 صبح
موتور سیکلت دیزل – مکانیک خودرو – گروه 11 – شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر

ساعت 8:30 الی 9:00 است
طلاسازی – چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلمان – سطح 11 – شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر

6 گروه ابتدایی:

16:00 بعد اجتناب کرده اند ظهر 14:15 بعد اجتناب کرده اند ظهر
فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش
قوانین اول

ساعت 1: 15:15 الی 14:30
فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش
سطر دوم

14:32 به همان اندازه 14:52
تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب
گروه سوم

🕖 14:55 به وقت گرینویچ: 154
فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش
گروه چهارم

اجتناب کرده اند ساعت 15:18 الی 15:38
تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب
سطح پنجم

ساعت 16:00 ساعت 16:00
تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب
گروه ششم

…………………………………………………………

واسطه اول:

اجتناب کرده اند ساعت 16 الی 16:20
علوم اجتماعی
گروه هفتم

16:00
علوم اجتماعی
رتبه هشتم سطح هشتم مرحله هشتم

زمان: 16:40 الی 17:00
علوم اجتماعی
گروه نهم

……. …… 🌿🌿🌿🌿 ……. …….

خانه دوم وسط:

🕖 اجتناب کرده اند ساعت 19 الی 17:20
فیزیک اول – گروه 10 – علوم تجربی

🕖 ساعت 17:20 به همان اندازه 17:40 صبح
فیزیک اول – گروه 10 – علوم تجربی

اجتناب کرده اند ساعت 17:40 به همان اندازه 18:00

شیمی سوم – اساس دوازدهم – علوم تجربی
18:00 الی 18:20
شیمی سوم – اساس دوازدهم – علوم تجربی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

این سیستم دانشکده تلویزیون ایران
در وب امید رز
سه شنبه فروردین ماه 🔻

فاصله های مشترک علوم تجربی، ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی 🧑🏻 🔬👩🏻 🏭🧑🏻 ⚖️

ساعت 10

درس س: زبان عربی
قاعده چیست: دهم؟
📌 دسته: نهایی

00:00: 30

📚 درس: پایین شناسی
قاعده چیست: یازدهم؟
📌 دسته: نهایی

🔻📐 📐 📐 📏

فاصله های فنی ماهر 👨🏻‍🔧📋🛠👩🏻‍🔧
0 ساعت: 00

درس: ساخت رسانه ساخت
ابتدایی: یازدهم
📌 موضوع: فنی، ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارتی

00:00: 30
📒 درس: نقشه کشی فنی کامپیوتر
قاعده چیست: دهم؟
بخش: صنایع مختلط

📎 📝 🖇 📚 🔗 📒 🧷📕

راه رفع ورزش
ساعت: 12

درس ریاضی
هسته بی نظیر: دهمین انسان

ساعت: 13:30

درس: شیمی
ابتدایی: دوازدهم
🌸🌸🌸🌸🌸