این کشور در حال تشکیل سازمان ملی اقامت است


به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی بعدازظهر شنبه در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان خواستار ساماندهی اتباع خارجی در کرمان شد و گفت: از این تعداد 320 هزار نفر در استان کرمان هستند.

وی گفت: هم اکنون طرح ساماندهی تمامی اتباع خارجی در کشور به تصویب رسیده و همچنین قرار است سازمان ملی مقیمان در کشور ایجاد شود.

وی بیان کرد: همکاری و اقدامات لازم در این زمینه در مجلس نیز انجام می شود.

وی گفت: توسعه و پیشرفت استان کرمان ادامه دارد و این استان آینده مطلوبی دارد و باید از تمام ظرفیت ها در این زمینه استفاده شود.