بازداشت سرکرده داعشی در غرب عراق


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند السومریه، دارایی ها عراقی اجتناب کرده اند بازداشت سرکرده داعش در استان الانبار در غرب این ملت خبر دادند.

اداره {اطلاع رسانی} امنیتی عراق همراه خود صدور ادعا ای ادعا کرد: در جریان عملیات ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشدستانه نیروهای داده ها نیروی دریایی سودآور به حضور در وضعیت حضور خوب سرکرده داعشی شدند.

{در این} ادعا آمده است: این سرکرده داعشی پاسخگو برای سوئیچ تروریستهای داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور لجستیک آنها در جهان راوه در استان الانبار درغرب عراق بود.

اداره {اطلاع رسانی} امنیتی عراق ادعا کرد: طبق ماده چهارم نبرد همراه خود تروریسم، این سرکرده داعشی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مراجع قضایی گرفت.

این درحالی است کدام ممکن است نیروهای عراقی خوب سرکرد داعشی را هم در بغداد پایتخت این ملت دستگیر کردند.