بازدید جانسون به کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود زلنسکی


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آندری سپیگا، دستیار زلنسکی همراه خود تخلیه عکسی اجتناب کرده اند جانسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلنسکی در صفحه فیسبوک شخصی نوشت: بازدید بوریس جانسون به کیف همراه خود دیدار دوجانبه وی همراه خود زلنسکی، رئیس جمهور این ملت تحریک کردن شد.

وی افزود کدام ممکن است جانسون {در این} عکس همراه خود کت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار تیره به نظر می رسد شده است، در حالی کدام ممکن است زلنسکی همراه خود لباس خاکی استاندارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تحریک کردن حمله روسیه به اوکراین اندود شده بود به نظر می رسد شد.

چون آن است دستیار زلنسکی نوشت: “بریتانیا در جاده مقدم حفاظت اوکراین است.”

دستیار زلنسکی جانسون را “رئیس ائتلاف ضد درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس تحریم ها علیه روسیه” توضیح دادن کرد.

مقامات انگلیس ادعا کرد کدام ممکن است جانسون در کیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ابراز همبستگی همراه خود افراد اوکراین همراه خود زلنسکی دیداری دوجانبه داشته است.

سخنگوی داونینگ استریت اظهار داشت: «آنها دانستن درباره حمایت بلندمدت بریتانیا اجتناب کرده اند اوکراین گفتگو خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانسون بسته جدیدی اجتناب کرده اند کمک های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش حاضر خواهد کرد».

بازدید جانسون به پایتخت اوکراین پس اجتناب کرده اند بازدید اورسولا فون، رئیس کمیسیون اروپا در روز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوزپ بورل، به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا در روز جمعه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن کارل ناهامر، صدراعظم اتریش در روز شنبه به پایان رسید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر