بازدید مجاز به شهرهای صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد / واکسینه نشده هر 24 ساعت یکبار جریمه تبدیل می شودبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دکتر عباس شرفین دانستن درباره وضعیت پروازهای نوروزی تصدیق شد: بحث رنگ آمیزی شهرها برای تردد بین استانی در ایام نوروز مطرح نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق 2 دوز واکسن کرونا معمول پروازهای نوروزی است. .

شکسته نشده مطلب

بسیار قدرتمند شماره تلفن های حیاتی برای بازدید

وی افزود: {افرادی که} پلاک خودروهای خصوصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد واکسن کرونا اکتسابی نکرده اند، در تردد بین شهرها همراه خود اتومبیل خصوصی هر 24 ساعت عالی میلیون تومان جریمه تبدیل می شود.

سخنگوی فرماندهی کل ستاد نبرد همراه خود کرونا شکسته نشده داد: امکانات کالا بلیت نیز به سامانه «ایران من می خواهم» متصل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان استعلام وضعیت واکسیناسیون اشخاص حقیقی برای صدور بلیت موجود است.

پیش اجتناب کرده اند این گفتن شده بود کدام ممکن است سه نوبت اجتناب کرده اند واکسن تزریق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو آزمایش PCR عقب کشیدن به اشخاص حقیقی واکسینه نشده همراه خود احتساب شرایط بازدید نوروزی حاضر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد در صورت بازدید در ایام نوروز، اشخاص حقیقی واکسینه نشده جریمه شوند.

تأمین: تسنیم

انتهای پیام/