بازگشت زائران ایرانی از فردا و خروج 43 نفر از حج


به گزارش ایسنا، اکبر رضایی رئیس ستاد مکه مکرمه گفت: عربستان سعودی در مجموع 39 هزار و 635 روادید برای زائران ایرانی صادر کرده است. از این میان حدود 43 نفر از حضور در مراسم حج خودداری کردند که متأسفانه نتوانستیم ویزای آنها را لغو کنیم و افراد دیگری را جایگزین کنیم.

وی ضمن بیان اینکه تمامی زائران حج در قالب 302 کاروان ساماندهی شدند، افزود: 21 هزار و 200 زائر در کاروان های مدینه یکم و 17 هزار و 176 زائر در کاروان های مدینه دوم سازماندهی شدند.

رئیس ستاد در مکه مکرمه همچنین با اشاره به پایان ایام تشریق و مناسک حج از اتمام موفقیت آمیز سفر حج حجاج ایرانی خبر داد و با اشاره به آغاز خروج تدریجی حجاج از مکه گفت: : اعزام همزمان از مکه به مدینه و فرودگاه جده جهت بازگشت به کشور . در 31 تیرماه 1300 زائر در 11 کاروان مدینه مکه را ترک کردند و در شش هتل مدینه مستقر شدند. روز پنجشنبه 2 تیرماه، گروه اول در قالب سه پرواز عازم تهران و دو نفر راهی تبریز می شوند.

رضایی همچنین از ترمیم تردد در مکه مکرمه که همزمان با برگزاری مناسک حج متوقف شده بود، خبر داد و گفت: برنامه های زائران در مکه و مدینه به برنامه قبلی و همیشگی خود بازگشته است.