بدهکاران اصلی به موسسه مالی سراسری راه اندازی شد شدند


23 آبان ماه سال قبلی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی خواست به همان اندازه هر سه ماه عالی بار فهرست بدهکاران اصلی شخصی را آشکار تنبل.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری را موظف کرد توجیه بانکی برای تخصیص دارایی ها، میزان تسهیلات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع ضمانت را به همین ترتیب گفتن کنند. برای اطلاع عموم اجتناب کرده اند عمیق رهن گیرنده.

آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور نیز در دیدار همراه خود مدیران موسسه مالی‌ها صراحتاً گفتن کرد کدام ممکن است موسسه مالی‌ها باید همراه خود بدحساب‌ها برخورد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی این بدهکاران بانکی را آشکار کنند.

به گزارش روابط کلی موسسه مالی سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه اصول جاری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی مبنی بر گفتن بدهکاران بانکی، این موسسه مالی اسامی بدهکاران بی نظیر شخصی را گفتن کرد. ارتباط دادن

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر