بدهی انگلیس به ایران باید زودتر تیز کردن می شدبه گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس اظهار داشت: فوق العاده خوشحالم کدام ممکن است آخر این بدهی را تیز کردن کردم. انگلیس اجتناب کرده اند سال 1979 این مبلغ را به جمهوری اسلامی ایران بدهکار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید زودتر تسویه می شد. من می خواهم، یادآور متعدد اجتناب کرده اند افراد در بریتانیا، برای تاخیر تمدید شده در تیز کردن این بدهی متاسفم.

تا حد زیادی بیاموزید:

انگلیسی ها پس اجتناب کرده اند 40 سال تلاش به اقتدار ملت ایران تسلیم می شوند

استراو اولین سیاستمدار انگلیسی بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازدید کرد. او در سال 1979 وارد پارلمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند 18 سال در کابینه تونی بلر کاندید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ملت را به بازو گرفت. استراو جانشین دیوید بلانکت شد کدام ممکن است {به دلیل} فساد استعفا داد. 4 سال بعد، در ژوئن 2001، رئیس تجهیزات دیپلماسی بریتانیا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ماه بعد (شهریور) عازم تهران شد.

استراو به همان اندازه سال 2006 وزیر امور خارجه انگلیس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ژوئن 2007 شناخته شده به عنوان معاون نخست وزیر در پارلمان منصوب شد. این سیاستمدار سابق بریتانیایی علاوه بر این به مدت سه سال یعنی به همان اندازه سال 2010 ریاست وزارت دادگستری را بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت گروهک تروریستی منافقین را به ترکیبی انگلیسی ها اضافه کرد. لیست تحریم ها او به همان اندازه سال 2015 عضو مجلس عوام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های پایانی ریاست گروه دوستی پارلمانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس را بر عهده داشت.

استراو اظهار داشت کدام ممکن است مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس بر اوج میزان از واقعی بدهی در دوران ریاست جمهوری او در جریان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع باقی مانده است بسته شدن نشده است. او دلیل داد کدام ممکن است دادستان ایران در آن نقطه «ساده اسناد شامل داده ها را در اختیار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به انتخاب گیری نداشت».

با این حال این دیپلمات سابق بریتانیایی اظهار داشت کدام ممکن است تعدادی از سال پیش در حین نوشتن کتاب شخصی کسب اطلاعات در مورد ایران به وزارت خارجه سر خورد به همان اندازه اسناد درمورد به سال های پاسخگویی شخصی را تجزیه و تحلیل تدریجی. وی همراه خود دقیق اینکه در تحقیقات شخصی موضوع را مرتبط همراه خود تقاضا ایران ندانست، سریع ارجاع اسناد به وزارت حفاظت را داد. استراو اظهار داشت: ای کاش این به من می خواهم سپرده می شد، از در آن نقطه تحریم های زیادی علیه ایران اعمال نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می شد پول بدهی را به سادگی اجتناب کرده اند طریق سیستم بانکی تسویه کرد.

وی همراه خود ابراز تأسف اجتناب کرده اند اطلاعات مقامات انگلیس در معامله با به این پرونده، خاطرنشان کرد: در سال 2013، «روزی کدام ممکن است سه مقام وزارت حفاظت ایران همراه خود اطلاع مقامات انگلیس اجتناب کرده اند این پرونده به لندن بازدید کردند». مرزبانان آنها را دستگیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 روز بعد رفتند.»

استراو رفتار مقامات انگلیس را “توهین آمیز” توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بن والاس (وزیر حفاظت انگلیس) کدام ممکن است در آن نقطه ریاست مشترک گروه دوستی پارلمانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس را بر عهده داشت، در مارس 2014 این موضوع را در پارلمان مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت کدام ممکن است چنین موضوعی رفتار غیر باورپذیر بود

این دیپلمات سابق بریتانیا همراه خود ردیابی به اینکه والاس پاسخ قابل قبولی اکتسابی نکرده است، اظهار داشت: من می خواهم موضوع را همراه خود ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه وقت انگلیس {در میان} گذاشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اجتناب کرده اند اتفاقی کدام ممکن است افتاده پشیمان شد.

استراو اظهار داشت: «مطمئنم وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت افسران ایرانی اطلاعی نداشت، با این حال کل ماجرا {غم انگیز} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود آنها وارد ملت می شدند، زودتر به هماهنگی می رسیدیم».

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال‌های 1990 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1996 اجتناب کرده اند مقامات انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تأیید دستور بدهی در دیوان برتر انگلیس در سال 2019 تقاضا کرد کدام ممکن است دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره ایران را تیز کردن تدریجی، با این حال اجتناب کرده اند بازپرداخت بدهی طبق مقررات اتحادیه اروپا خودداری کرد. اتحاد. پیوستن. جریمه ها

این بدهی هفته قبلی اجتناب کرده اند موسسه مالی انگلیس به موسسه مالی مرکزی عمان واریز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی عمان این مبلغ را در نظر گرفته موسسه مالی مرکزی ایران واریز کرد کدام ممکن است به هر پول خارجی قابل درو کردن است.

جک استراو بر این ادراک است کدام ممکن است تیز کردن این بدهی مرهمی بر زخم کهنه روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل جدیدی در روابط دوجانبه خواهد گشود. وی علاوه بر این ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این تغییر بر مذاکرات وین کدام ممکن است بر تعمیر تحریم ها هدفمند است تأثیر خوش بینانه بگذارد.

وزیر امور خارجه سابق انگلیس در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد تعیین مقدار شخصی شناخته شده به عنوان مذاکره کننده سابق بریتانیا با توجه به فینال وضعیت مذاکرات وین اظهار داشت کدام ممکن است مذاکرات را نزدیک به هماهنگی از آن آگاه است با این حال حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر تحریم ها علیه روسیه اعمال شده است. ، او شرایط را “پیچیده” کرده بود.

همراه خود این جاری، به مشاوره استراو، تحریم های اعمال شده علیه مسکو تأثیر چندانی بر هماهنگی بسته شدن نخواهد داشت، از این سند به امضای کشورهای تحریم کننده روسیه خواهد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موظف به اجرای مناسب آن خواهند بود.

وزیر امور خارجه سابق انگلیس در {پاسخ به} سوالی مبنی بر تضمین ایران برای عدم تکرار اقدامات بوتلگ توسط مقامات آمریکا، اظهار داشت: اشکال مقامات بایدن یادآور اوباما اینجا است کدام ممکن است برای حاضر تضمین {در این} زمینه، برجام باید به 1 معاهده در سراسر جهان تغییر شود».

وی همراه خود دقیق اینکه این موضوع خواستن به تایید کنگره دارد، افزود: اولاً دموکرات ها تقریباً همه زیادی در کنگره ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً برگام در سال های فعلی در آمریکا به 1 موضوع متعصبانه تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع به 1 بحث غول پیکر تغییر شده است. کارها را دردسرساز کنید.

استراو اظهار داشت کدام ممکن است توضیحات ایران برای تقاضا تضمین اجتناب کرده اند آمریکا را درک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است کدام ممکن است هماهنگی بسته شدن بدون در نظر گرفتن سریعتر در وین حاصل شود.

مذاکرات وین کدام ممکن است بر تعمیر تحریم ها هدفمند بود، در 11 مارس به سریع هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله حیرت انگیزی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان برای رایزنی های سیاسی به پایتخت ها بازگشتند.

اکثر کشورهای حاوی در مذاکرات می خواهند مذاکرات سریعتر به نتیجه برسد، با این حال هماهنگی بسته شدن در پیش بینی گزینه ها سیاسی آمریکا با توجه به برخی اجتناب کرده اند امتیازات اصلی که هنوز است.

تأمین: ارنا

انتهای پیام/