بنابر تاکید اسناد امکان نگهداری اجتناب کرده اند رضا رویگری در منزل وجود نداشت/ اجتناب کرده اند نزدیک پیگیر توسعه نگهداری هستیم


به گزارش صبا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط کلی گروه سینمایی، محمد خزاعی رییس گروه سینمایی در پاسخ به ویدیوی صحبت‌های رضا رویگری مبنی بر اینکه این بازیگر پیشکسوت {در خانه} سالمندان کهریزک خلوت است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند روز قبل از این کدام ممکن است اجتناب کرده اند اشکال آقای رویگری اطلاع پیدا کردیم همراه خود خانم کریمی شریک زندگی ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق آنها همراه خود اسناد معالج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران آسایشگاه کهریزک در تصمیم بودیم.

وی شکسته نشده داد: به آگاه همسرشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنابر تاکید دکتر معالج آقای رویگری، امکان نگهداری وی در منزل {به دلیل} پاره‌ای مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بدنی تحت هیچ شرایطی وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مساعدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری دکتر به آسایشگاه کهریزک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط جذاب منتقل شده است.

خزاعی اظهار کرد: چندین بار هم اجتناب کرده اند سوی گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران بنده در موزه سینما برای حمایت اجتناب کرده اند این باهوش گران اقداماتی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیادت اجتناب کرده اند ایشان اجتناب کرده اند اولین این سیستم‌های دیداری بنده در مدت حضورم در گروه سینمایی {بوده است}.

رییس گروه سینمایی تاکید کرد: وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی هم صبح درست در این لحظه مدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری را مامور کردند به همان اندازه اجتناب کرده اند نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری در جریان توسعه نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط آقای رویگری قرار گیرند.

وی اضافه کرد: همراه خود تعاملاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق صندوق اعتباری آثار هنری صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداوسیما در جاری انجام است، مشکلات این باهوش به‌زودی مرتفع می‌شود.

خزاعی در طولانی مدت اظهار داشت: در امتداد طرف این باهوش پیشکسوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌اش خواهیم بود.