بهتر از دانشکده های جوان دنیا چه عملکرد هایی دارند؟


به گزارش ایسنا، دانشکده های زیادی در دنیا وجود دارند کدام ممکن است قدمت آنها به 50 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کمتر می رسد، با این حال {در این} مدت همراه خود توجه انداز های بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی از محسوس، به درجه دانشکده های سطح خوب دنیا رسیده اند.

سیستم {رتبه بندی} آموزش برتر تایمز بهتر از دانشکده های جوان جهان (زیر 50 سال) را برای سال 2022 {رتبه بندی} کرده است.

نتایج این {رتبه بندی} آرم می دهد کدام ممکن است موسسات آموزش برتر فرانسه برای اولین بار در سیاره در صدر این جدول قرار گرفتند.

سن دانشکده هایی کدام ممکن است ما حاضر می دهیم کمتر از پنجاه سال است.

1- دانشکده علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری پاریس (PSL) – فرانسه

دانشکده نامه پاریس، کدام ممکن است به طور مناسب همراه خود شناسایی “Paris Sciences et Lettres” شناخته تبدیل می شود، به معنای دانشکده علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه پاریس، آموزشی همراه خود امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در فرانسه است. این دانشکده در سال 2010 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای 10 عضو است کدام ممکن است توسط سه موسسه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی در فرانسه حمایت پولی می شوند.

این دانشکده قصد دارد شخصی را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بهتر از موسسات تحقیقاتی در سیاره راه اندازی شد تنبل.

دانشکده تحقیقاتی PSL علاوه بر این همراه خود سایر موسسات برتر {در سراسر} جهان اجتناب کرده اند جمله دانشکده کمبریج، دانشکده کالیفرنیا، دانشکده پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده سراسری تایوان ارتباط برقرار کرده است.

در مجموع 28 جایزه نوبل در موضوع های فیزیک، شیمی، ادبیات، فیزیولوژی، پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد به محققان این دانشکده اعطا شده است.

بهتر از دانشکده فرانسه (دانشکده PSL) متشکل اجتناب کرده اند 25 موسسه تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه آموزش برتر در پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه جهان تحقیقاتی سراسری است.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

۲- دانشکده فنی نانیانگ – سنگاپور

دانشکده فناوری نانیانگ در 1 آگوست 1981 همراه خود پولی 1.8 میلیارد دلاری در جنوب غربی سنگاپور افتتاح شد.

دانشکده اقتصادی نانیانگ دارای کالج ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالج های متعدد اجتناب کرده اند جمله “کالج مهندسی”، “کالج علوم”، “دانشکده بازرگانی نانیانگ”، “کالج پزشکی لی کونگ کیان”، “دانشکده آموزش تکمیلی”، “کالج علوم انسانی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالج پزشکی «آثار هنری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کالج علوم اجتماعی» تشکیل شد.

در جاری حاضر 27 نسبت دانشجویان این دانشکده خارجی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت زن به دانش آموز {در این} دانشکده 48 به 52 است.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

3- دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت هنگ کنگ (HKUST) – هنگ کنگ

دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری هنگ کنگ خوب دانشکده دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی است کدام ممکن است در سال 1991 در خلیج کلیرواتر هنگ کنگ راه اندازی شد. این دانشکده در جاری حاضر دارای 4 کالج غول پیکر علوم، فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی، بازرگانی، مدیریت، علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی می باشد.

HKUST یکی اجتناب کرده اند فوری ترین دانشکده های در جاری انبساط در سیاره است.

31 نسبت اجتناب کرده اند دانشجویان این دانشکده را دانشجویان در سراسر جهان نمایند.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

۴- دانشکده اراسموس روتردام – هلند

این دانشکده یکی اجتناب کرده اند بهترین مؤسسات آموزش برتر در هلند است کدام ممکن است در سال 1913 ایجاد شد. شناسایی این دانشکده اجتناب کرده اند Desiderius Erasmus، متفکر هلندی قرن پانزدهم متولد روتردام گرفته شده است.

ورزش های آموزشی دانشکده اراسموس بر موضوع های مرتبط همراه خود سنت، سلامت، حقوق، علوم اجتماعی، پوشش، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی محور است.

وسط پزشکی دانشکده اراسموس یکی اجتناب کرده اند معتبرترین امکانات پزشکی در اروپا است.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

5- دانشکده پلی استراتژی هنگ کنگ – هنگ کنگ

دانشکده پلی استراتژی هنگ کنگ (PolyU) خوب دانشکده تحقیقاتی دولتی است. این دانشکده یکی اجتناب کرده اند هشت موسسه اثبات تحصیلی همراه خود بودجه دولتی در هنگ کنگ است.

این دانشکده در سال 1937 شناخته شده به عنوان اولین کالج تجاری دولتی ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین مؤسسه ای است کدام ممکن است آموزش فنی را در هنگ کنگ حاضر می دهد. در سال 1994، شورای قانونگذاری هنگ کنگ لایحه ای را تصویب کرد کدام ممکن است به مدرسه پلی استراتژی سابق هنگ کنگ اعطا شد، کدام ممکن است مشاوره می شد به طور مناسب در سال 1994 افتتاح شد.

دانشکده پلی استراتژی هنگ کنگ اجتناب کرده اند هشت کالج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده {تشکیل شده است} کدام ممکن است برای ادغام کردن علوم استفاده شده، بازرگانی، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز، تنظیم زیست، مهندسی، علوم اجتماعی، بهداشت، علوم انسانی، طراحی، مدیریت اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری است. این دانشکده هر سال بیش اجتناب کرده اند 160 این سیستم آموزشی را به بیش اجتناب کرده اند 25800 دانش آموز حاضر می دهد.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

6- دانشکده پلی استراتژی پاریس – فرانسه

موسسه پلی استراتژی پاریس خوب موسسه نهایی آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند 5 کالج مهندسی فرانسوی {تشکیل شده است}.

حدود 35 نسبت اجتناب کرده اند دانشجویان این دانشکده را دانشجویان در سراسر جهان نمایند کدام ممکن است 88 ملیت مختلف در بین دانشجویان در سراسر جهان موجود است.

کالج های این دانشکده برای ادغام کردن زیست شناسی، شیمی، عملیات، اقتصاد، ریاضی، علوم انسانی، آثار هنری، ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان می باشد.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

۷- دانشکده آنتورپ – هلند

دانشکده آنتورپ یکی اجتناب کرده اند دانشکده های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم بلژیک است. دانشکده آنتورپ کدام ممکن است در آنتورپ، دومین شهر غول پیکر بلژیک واقع شده است است، دارای 33 این سیستم در مقطع کارشناسی، 69 این سیستم کارشناسی ارشد، 18 این سیستم آموزش تکمیلی، 23 این سیستم آموزش تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکترا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 فاصله به طور مناسب به زبان انگلیسی تدریس تبدیل می شود.

9 کالج {در این} دانشکده عبارتند اجتناب کرده اند: اقتصاد استفاده شده، علوم استفاده شده، آثار هنری، علوم طراحی علوم، حقوق، علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت، داروسازی، دامپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست شناسی، علوم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم استفاده شده.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

8- دانشکده اقتصادی سیدنی – استرالیا

دانشکده فناوری سیدنی خوب دانشکده مدرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا است کدام ممکن است در وسط سیدنی واقع شده است است. این دانشکده یکی اجتناب کرده اند معتبرترین دانشکده های استرالیا همراه خود روشی جدید در تدریس، فرآیند تحقیقاتی محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامی شناسایی شده است در صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه های مختلف است.

اگرچه مشاوره تبدیل می شود قدمت این دانشکده به دهه 1870 برمی گردد، با این حال به تعیین کنید حال در سال 1988 ایجاد شد.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

۹- دانشکده ماستریخت – هلند

دانشکده ماستریخت یکی اجتناب کرده اند دانشکده های دولتی اصلی در هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند کالج های حقوقی اصلی در سیاره است کدام ممکن است در ماستریخت واقع شده است است.

این دانشکده در سال 1976 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اخیر ترین دانشکده های معاصر راه اندازی در هلند در نظر گرفتن می آید.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

10- دانشکده شهر هنگ کنگ (CityU) – هنگ کنگ

دانشکده هنگ کنگ در سال 1994 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه بیش اجتناب کرده اند 130 اثبات به دانشجویان حاضر می دهد. این وسط اجتناب کرده اند جمله مراکزی است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به چشم اندازها تحقیقاتی، قالب هایی برای مقابله همراه خود متعدد اجتناب کرده اند مشکلات در آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت حاضر تبدیل می شود. تایمز در دانشکده در رتبه هفتم جهان قرار گرفت.

  بهترین دانشگاه های جوان دنیا چه ویژگی هایی دارند؟

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر