بورس امسال کی آغاز میشه؟


تقویم 1401 تحریک کردن به کار بازار سرمایه اجتناب کرده اند روز شنبه ششم فروردین ماه است.

به گزارش ایسنا، بازار سرمایه اجتناب کرده اند اول به همان اندازه پنجم وروردین طبق سفر مناسب ملت تعطیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تخفیف ای انجام نمی شود.

بر این مقدمه اولین روز این ورزش بازار در سال جدید اجتناب کرده اند شنبه 6 فروردین ماه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه در هفته دوم فروردین تعطیل مناسب نخواهیم داشت، ورزش بورس به همان اندازه روز چهارشنبه 9 فروردین یکپارچه می تواند داشته باشد. 10. با این حال در روز شنبه 14 فروردین بر مقدمه تقویم کشوری شاهد توقف مجدد ورزش بازار سرمایه خواهیم بود.

این بازار اجتناب کرده اند پنجم فروردین ماه یک بار دیگر آغاز به کار خواهد کرد.

انتهای پیام