بورکرد کهکشانها و تشکیل مثلث فضا


به نام گذرش فارس با ارسال ناسا عکس جدیدی از تلسکوپ فضایی هابل مثلث فضا و همچنین سونامی که در ستاره ها، را نشان میداد متولد شده است.

برخورد رخ به رخ بین کهکشانها، مثلث کیهانی و اعماق وسیع فضا و همچنین ایجاد کهه مثبت کردی برای تشکیل یک ستاره درخشان درخشان به شدت.

جولیان دالکانتون، اخترناس، مرکز حسابداری اخترفیزیک، موسسه فلاتیرون، نیویورک، و دانشگاه واشنگتن، دی سی، سیاتل جی وی تی: «شبیها سازه ها ناچان میده که برخورد رودرو بین دوها کهزای کهشان».

عکس گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی هابل، یاک خشک شده در وسط برخورد با نام “Arp 143” ra n shan midhad ke drek space siangle qarafthand.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر