بیدارشدن سرخک اجتناب کرده اند خواب زمستانی


روزنامه ایران کسب اطلاعات در مورد راهکار برون‌سر خورد واکسن‌گریزی در پی طغیان سرخک در ملت در جستجوی افزایش تردد اتباع خارجی نوشت: «پس اجتناب کرده اند منصفانه ماه اجتناب کرده اند گفتن خبر ورود سرخک غیر محلی به ملت اجتناب کرده اند طریق تردد اتباع در مرزهای شرقی ملت حالا هشدارها کسب اطلاعات در مورد بازگشت مسری‌ترین ویروس عفونی به ملت به واقعیت پیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس سرخک در سایه کرونا در تا حد زیادی استان‌ها جایگزین جولان پیدا کرده است. این در حالی است کدام ممکن است ایران سه سال پیش تأییدیه بردن ویروس محلی سرخک را اجتناب کرده اند گروه بهداشت جهانی اکتسابی کرده با این حال طغیان سرخک در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود مهاجران غیر قانونی به ملت موجب شده خطر همه‌گیری سرخک در ملت ما هم افزایش پیدا تدریجی. افزایش اشیا ابتلای ۹۶ نفر به سرخک در ملت (۲۸ نفر ایرانی) به این ویروس مسری تنفسی، خبر اجتناب کرده اند شیوع آن در ملت دارد. شرایط به گونه‌ای است کدام ممکن است وزارت بهداشت به کرات نسبت به افزایش اشیا این بیماری در بیشتر اوقات استان‌های ملت ابراز اولویت کرده است. اوایل امسال بود کدام ممکن است کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونان بهداشت دانشکده‌های علوم پزشکی ملت نسبت به طغیان سرخک در ملت هشدار داد. ۲۴ فروردین همزمان همراه خود گفتن این خبر، روزنامه ایران در گزارشی همراه خود عنوان «خواب زمستانی سرخک» اجتناب کرده اند ورود به ویروس غیر محلی سرخک در عوامل مختلف خبر داد با این حال بازگشت مسری‌ترین ویروس عفونی به ملت، علاوه‌ بر استان‌های مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی، محیط پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های استان پرجمعیتی همچون تهران را به‌ علت گروه بالای اتباع خارجی شبح می‌تدریجی.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری همراه خود واکسن وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی تأکید کرده است کدام ممکن است تزریق واکسن سرخک در 2 نوبت حیاتی است.

وی خاص کرده است: همراه خود ملاحظه به این کدام ممکن است طی ماه‌های جدیدترین خروج افغان‌ها اجتناب کرده اند کشورشان تا حد زیادی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم زیادی اجتناب کرده اند آنها کدام ممکن است به ایران آمدند، قابل دستیابی است به سرخک مبتلا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل باعث شیوع این بیماری در کشورمان شده باشند. تا حد زیادی قربانیان به سرخک گروه سنی زیر ۱۰ سال به‌ویژه زیر 5 سال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد خانوار‌ها، واکسن سرخک فرزندان شخصی را در گروه سنی ۱۲ به همان اندازه ۱۸ ماهگی در 2 نوبت تزریق کنند. طبق گفتن رؤسای جامعه‌های بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با شهرستان‌ها برخی اجتناب کرده اند خانوار‌ها اجتناب کرده اند واکسیناسیون شیرخواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکانشان ممانعت می‌کنند کدام ممکن است همین مسئله در نتیجه شیوع این بیماری می‌شود.

طبق خبرهای رسیده به خبرنگار ما شهرهای مهاجرپذیر اجتناب کرده اند جمله محیط شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای زیارتی قابل مقایسه با قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهد تا حد زیادی حاوی شیوع این بیماری شده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی اشیا ابتلا به سرخک کدام ممکن است در ملت ایجاد شده‌اند سابقه تزریق واکسن سرخک ندارند. در همین جاری دکتر محمدمهدی گویا، رئیس وسط مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نیز می‌گوید این اشخاص حقیقی در تصمیم همراه خود اشخاص حقیقی خارجی به این بیماری مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسینه نشده بودند. طبق گفتن دکتر گویا بیش اجتناب کرده اند ۹۵ سهم کودکان ایرانی در 2 نوبت واکسن شخصی را اکتسابی کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها 5 سهم باقی مانده واکسن نزده‌اند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی واکسینه‌نشده در تمام استان‌ها به‌صورت ظریف هستند. وزارت بهداشت گفتن کرده است هم‌اکنون برای مدیریت بیماری در تمام مرزهای ملت گروه‌های پزشکی مستقر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خانوار‌ها طرفدار می‌شود اگر زمان واکسن به عقب افتاده بدون در نظر گرفتن فوری‌تر نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کنند.

دکتر محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری همراه خود واکسن وزارت بهداشت، پیش اجتناب کرده اند این در اظهار داشت‌وگو همراه خود روزنامه ایران گفتن کرده بود، در 2 سال جدیدترین عمق بیماری در کشورهای همسایه شرقی بالا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد مهاجران به ملت خودبه‌شخصی اشیا ابتلا در ملت ما را نیز افزایش می‌دهد. این اظهار تذکر مسئولان در شرایطی مطرح می‌شود کدام ممکن است روزانه صدها نفر با بیرون بازرسی گواهینامه سلامت هر دو مقوا واکسن اجتناب کرده اند مرزهای شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی وارد استان‌های مهاجرپذیر می‌شوند. {در این} میان طبق گفتن وزارت صحه افغانستان اجتناب کرده اند تحریک کردن سال‌ جاری بیش اجتناب کرده اند ۱۳۰ کودک بر تأثیر ابتلا به سرخک در افغانستان جانشان را اجتناب کرده اند انگشت داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از ماه قبلی نزدیک به ۱۷ هزار کودک {در این} ملت سرخک گرفته‌اند. به همین خاطر هم رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری همراه خود واکسن وزارت بهداشت هم اجتناب کرده اند همه ساکنین در ملت خواست فارغ اجتناب کرده اند ملیت اگر کودک زیر 5 سال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ علت کرونا واکسیناسیونش را به تعویق انداخته‌اند، حتماً برای غنی سازی این سیستم واکسیناسیون کودک شخصی علیه سرخک اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امکانات بهداشتی مراجعه کنند.

دکتر زهرایی کسب اطلاعات در مورد آمارهای درمورد به قربانیان سرخک کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این انواع ۱۶۴ مورد مبتلا گفتن شده بود، به «ایران» می‌گوید: اجتناب کرده اند زمستان ۹۹ به همان اندازه آخر آذر ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۱۰۳ مورد تأییدشده بیماری سرخک در ایران ایجاد کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سه ماه ۲۰۲۲ نیز نزدیک به ۴۸ مورد تولید دیگری سرخک (۳۴ غیر ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ ایرانی) در ایران ایجاد کردیم کدام ممکن است اصلی این اشخاص حقیقی اتباع غیر ایرانی هستند. در نیمه اول سال ۱۴۰۰ 2 مورد از دست دادن زندگی ناشی اجتناب کرده اند سرخک داشتیم. برآوردها اجتناب کرده اند آمارهای مناسب آژانس پناهندگان گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه ایران نماد می‌دهد کدام ممکن است در ۹ ماه جدیدترین بیش اجتناب کرده اند ۱.۵ میلیون افغانستانی به ایران پناه معرفی شده است‌اند.

راهنمایی ورود برخی مطب‌ها به گزارش دانش واکسیناسیون کودکان در سامانه سیب

در روزهای قبلی خبرهایی اجتناب کرده اند ایجاد مواردی اجتناب کرده اند ویروس فلج اطفال رام نشده در پاکستان نیز چاپ شده شد. این نماد می‌دهد ملت ما به‌ علت از گرفتن مرزهای مشترک تمدید شده همراه خود کشورهای تولید دیگری علاوه‌ بر سرخک همراه خود شبح بیماری‌های فلج اطفال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سل مقاوم نیز مواجه است کدام ممکن است همگی منشأ برون‌مرزی دارند. شبح عفونت‌های ویروسی همراه خود منشأ غیر محلی در حالی یکپارچه دارد کدام ممکن است در 2 سال جدیدترین مرتب سازی به‌هم‌ریختگی را در پیگیری‌های همان قدیمی مراقبت‌های سلامت کودکان به‌ علت همه‌گیری کرونا در نظام سلامت ملت شاهد بودیم. یعنی شرایط ابتلا به سرخک در ایران به حدی رسیده کدام ممکن است وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با هشدار انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوان اقدام بلافاصله به زدن واکسن سرخک داده است. در واقع شرایط خاص ملیتی هم {در این} فراخوان قید نشده. یعنی چه ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مهاجر، اگر کودک زیر 5 سال دارند کدام ممکن است به‌ موقع واکسن سرخک را اکتسابی نکرده‌اند، بدون در نظر گرفتن فوری‌تر برای تزریق این واکسن باید اقدام کنند.

جاری سؤال بی نظیر اینجا است: وظیفه آن دسته اجتناب کرده اند خانوار‌هایی کدام ممکن است به عمد فرزندانشان را واکسینه نمی‌کنند چیست؟ خواه یا نه امکان رصد اشخاص حقیقی واکسن‌گریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت آنان اجتناب کرده اند برخی ارائه دهندگان اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی موجود است؟ خواه یا نه سامانه‌های دیجیتال گزارش واکسیناسیون کودکان دانش همه اشخاص حقیقی واکسینه‌شده را گزارش می‌کنند؟ اگر پاسخ سازنده است پزشکانی کدام ممکن است در مطب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی اقدام به تزریق واکسن کودکان می‌کنند به این سامانه متصل‌اند هر دو خیر؟ بازرسی‌های ما نماد می‌دهد سیستم جامعه بهداشت در گزارش دیجیتال دانش اشخاص حقیقی واکسینه‌شده در سامانه‌های وزارت بهداشت باگ بزرگی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش اشخاص حقیقی واکسینه‌شده روی کاغذ نوشته می‌شود. این یعنی امکان جعل گواهینامه واکسن برای واکسن‌گریزها مثل آب مصرف کردن می‌ماند.

متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی واکسن‌گریز به‌ علت عدم گزارش دانش پایان دادن واکسیناسیون در سامانه‌های وزارت بهداشت نسبت به تزریق واکسن فرزندانشان اقدام نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسأله می‌تواند در مواقع اینچنینی کدام ممکن است ویروس غیر محلی سرخک وارد ملت شده است دردسرساز شود. دکتر نیما اختر داده ها، رئیس گروه پرونده الکترونیک سلامت بخش بهداشت، در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است چه تمهیدی برای دیجیتال‌شدن پرونده واکسیناسیون کودکان دارند، به «ایران» می‌گوید: شاخص گزارش واکسیناسیون در بدو تولد عدد بالایی است با این حال گزارش‌گیری اشیا درمورد به تزریق واکسن در سامانه‌های دیجیتال عددی زیرین است. بخشی اجتناب کرده اند واکسیناسیون کدام ممکن است در زایشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی امکانات دولتی تزریق می‌شود در سامانه‌ها گزارش نمی‌شوند. به همین دلیل مراقبین سلامت مستقر در پایگاه‌های کامل ارائه دهندگان سلامت هر دو پایگاه‌های بهداشت به‌ علت آن کدام ممکن است مستندات کافی دال بر صحت ادعای اشخاص حقیقی در خصوص اطلاعات واکسیناسیون‌شان ندارند اجتناب کرده اند گزارش دانش‌شان در سامانه‌ها استنکاف می‌کنند.

دکتر اختر داده ها، راه رفع برون‌سر خورد اجتناب کرده اند چنین مشکل‌هایی را افزایش سامانه سیب هر دو شبیه به سامان یکپارچه‌سازی جامعه بهداشت در بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبتی درجه 2 دارای کارکردهای بهداشتی عنوان می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه می‌دهد: در مونتاژ روز چهارشنبه هفت اردیبهشت همین موضوع را مطرح کردیم کدام ممکن است برای گزارش دانش تزریق واکسن اجتناب کرده اند بدو تولد در زایشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطب‌ها راهی جز افزایش سامانه سیب نداریم.

او در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است برخی پزشکان پزشکی در مطب‌ها اقدام به تزریق واکسن کودکان می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش تزریق واکسن در هیچ سامانه‌ای گزارش نمی‌شود، دلیل می‌دهد: طبق این سیستم‌ریزی‌ها تصور به چنانچه مطب دکتر مجاز به حاضر خدمت واکسیناسیون بود باید دانش اشخاص حقیقی واکسینه‌شده را در سامانه مراقبتی گزارش تدریجی. در واقع این موضوع تنها در حد راهکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه نشده است. در سیستم دولتی امکان رگولاسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهگیری واکسن‌ها اجتناب کرده اند طریق ابزار نظارتی سامانه تی‌تک موجود است. طبق این سامانه هرگونه فرآورده سلامت‌محور قابلیت استعلاج اجتناب کرده اند تی‌تک را دارد در هر مورد دیگر قاچاق محسوب می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن نیز اجتناب کرده اند این امر مستثنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو اصالت واکسن‌ها را تأیید می‌تدریجی. در درجه مراقبت‌های بهداشتی در بخش جامعه بهداشت نیز چنین موانعی موجود است یعنی در مواقعی کدام ممکن است واکسن در وب بهداشت تزریق می‌شود دانش واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص واکسینه‌شده انصافاًً گزارش می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع نیز مبنای صنوبر کارانه مراقبین سلامت قرار می‌گیرد. یعنی تا حدودی مشوق‌هایی برای گزارش دانش واکسیناسیون در سامانه‌های دیجیتال برای مراقبین سلامت اندیشه در مورد می‌شود.

رئیس گروه پرونده الکترونیک سلامت بخش بهداشت وزارت بهداشت همراه خود خاص این کدام ممکن است گزارش سابقه دانش واکسیناسیون اشخاص حقیقی در وب‌های بهداشت اجتناب کرده اند سوی مراقبین سلامت الزام نیست، عنوان می‌تدریجی: گزارش دانش واکسیناسیون کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران باردار همراه خود حساسیت دنبال می‌شود چون در تداوم مراقبت فردی تأثیرگذار است با این حال اگر الزام به گزارش دانش همراه خود از گرفتن مستندات کافی در سامانه‌های وزارت بهداشت قانونی شود علاوه‌ بر ضرر قاچاق واکسن علاوه بر این می‌توان اجتناب کرده اند جعل مقوا‌های واکسن نیز جلوگیری کرد.

به آگاه دکتر اختر داده ها، پرونده الکترونیک اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند طریق سامانه سیب در ۵۶ دانشکده، سامانه سینا در 5 دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه پارسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناب نیز هر کدام در یک واحد دانشکده گزارش می‌شود.

او در یکپارچه تأکید می‌تدریجی کدام ممکن است برای گره‌گشایی واکسن‌گریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند جعل مقوا‌های واکسن احتمالاً منصفانه عملکرد کاربری محدود با توجه به اینکه محرمانگی دانش پرونده الکترونیک سلامت را خرس‌الشعاع قرار ندهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً برای گزارش واکسن در کنار همراه خود اصالت‌سنجی اجتناب کرده اند سرویس تی‌تک باشد را در اختیار امکانات حاضر‌دهنده ارائه دهندگان مراقبت درجه منصفانه در خارج اجتناب کرده اند جامعه بهداشت قرار می‌دهیم.

دکتر اختر داده ها کسب اطلاعات در مورد گزارش اطلاعات واکسیناسیون {افرادی که} مقوا واکسن دارند نیز می‌گوید: اگر این اشخاص حقیقی مستندات کافی برای تزریق واکسن داشته باشند دانش‌شان در سامانه گزارش می‌شود ضمن این کدام ممکن است برای تجمیع دانش واکسیناسیون اشخاص حقیقی به تعیین کنید دیجیتال کاری کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد صدور مقوا‌های دیجیتال واکسن کووید-۱۹ به پایان رسید مکاتباتی انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت فنی کنار هم قرار دادن کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزودی مقوا‌های واکسن دیجیتال می‌شوند.»