بیماری هایی کدام ممکن است باعث خواب بیش از حد می شوند


هر سال در 18 مارس (کدام ممکن است مصادف همراه خود 17 مارس است) “روز جهانی خواب” جشن گرفته تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، تحقیق پزشکی آرم می دهد کدام ممکن است خواب در هر سنی {برای حفظ} سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی حیاتی است.

خواب، افکار را آسانسور می تنبل، هیکل را جوان می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً تمام سیستم های هیکل را آسانسور می تنبل.

در همین جا تعدادی از نکته موجود است کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} اجتناب کرده اند خواب شخصی بیشترین بهره را ببرید:

اگر شخص خاص در کل روز بافت خواب آلودگی می تنبل، این سیگنال کدام ممکن است شب به مقیاس کافی نمی خوابد. {افرادی که} شب ها به مقیاس کافی نمی خوابند قابل دستیابی است دچار حوادث، تحریک پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموشی نیز شوند.

محرومیت اجتناب کرده اند خواب مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک ممکن است عواقب تمدید شده مدتی بر سلامت اشخاص حقیقی داشته باشد، اجتناب کرده اند جمله:

*اصولاً فرد مبتلا شوید

* {فشار خون بالا}

* دیابتی

* بیماری قلبی

* اضافه وزن تر

* مالیخولیا

در حالی کدام ممکن است مسائل کم خوابی مدت هاست ملایم شده است، متخصصان اکنون در جاری تجزیه و تحلیل مجازات ها خواب بیش از حد برای بهزیستی هستند.

اگر خصوصی به بیش اجتناب کرده اند هشت به همان اندازه 9 ساعت خواب مشترک در در یک روز واحد روز خواستن داشته باشد، احتمالاً بیش اجتناب کرده اند حد می خوابد.

خواب بیش از حد علاوه بر این ممکن است در نتیجه متعدد اجتناب کرده اند عواقب عقب کشیدن کم خوابی اجتناب کرده اند جمله مالیخولیا، تحریک پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلبی عروقی شود.

خواب بیش اجتناب کرده اند حد نیز قابل دستیابی است سیگنال ای اجتناب کرده اند خوب بیماری زمینه ای مرتبط همراه خود بهزیستی باشد. برخی اجتناب کرده اند چشم اندازها {در این} زمینه عبارتند اجتناب کرده اند:

*درگیر

* مالیخولیا

* انسداد استنشاق هنگام خواب

* بیماری پارکینسون

* دیابتی

* بیماری قلبی

* اضافه وزن تر

* مسائل تیروئید

* فاجعه

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر