تاثیر لغو پول خارجی محبوب بر افزایش قیمت موارد چیست؟به گزارش گروه مالی ایسکانیوز، زمزمه هایی مبنی بر بردن 4200 تومانی پول نقد در سال قبلی به گوش می رسد، با این حال هر بار به گیره افتاد. این در حالی است کدام ممکن است در طولانی مدت سال قبلی رسما گفتن شد کدام ممکن است پول نقد 1401 تومانی 4200 تومان اجتناب کرده اند اقتصاد ملت بردن شده است.

{در این} راستا، طبق محل کار 1 و یک دو بند هـ تبصره 7 قوانین بودجه 1401، نرخ اساس محاسبه حقوق گمرکی بر مقدمه برابری نرخ پول خارجی اعلامی موسسه مالی مرکزی کدام ممکن است شبیه به نرخ پول خارجی است، تصمیم گیری تبدیل می شود. نرخ. نرخ پول خارجی شناخته شده به عنوان سیستم تبادل دیجیتال (ETS) در روز. 4200 به همان اندازه 23 هزار تومان (نرخ پول خارجی در سامانه دیجیتال موسسه مالی مرکزی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تعرفه واردات کالاهای اساسی، داروهای واحدهای دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اجتناب کرده اند خوب به 4 سهم.

قوانین بودجه امسال دانستن درباره بردن پول خارجی محبوب چه می گوید؟

با این حال {به دلیل} مبهم بودن نرخ درآمد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعرفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه‌های جدید بر موارد (جدا از کالاهای اساسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کوارتو 1 سهم کاهش یافته است با این حال باقی مانده است محاسبه نشده است)، این بردن پول خارجی محبوب باقی مانده است صورت نگرفته است. نرخ تعرفه گمرکی واردات برای سال در گذشته؛ پیش سوراخ بینی تبدیل می شود این افزایش پس اجتناب کرده اند تصویب در هیات وزیران اجباری الاجرا شود.

کالاهایی کدام ممکن است طبق قوانین بودجه امسال مشمول مسائل گمرکی می شوند برای ادغام کردن کالاهای اساسی، دارو، از کیت پزشکی، نهاده های دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی است.

علاوه بر این این، به مشاوره برخی اجتناب کرده اند افسران ارشد وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک ایران، تنظیمات نرخ تعرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازرگانی برای برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند کالاهای وارداتی (به غیر اجتناب کرده اند کالاهای اساسی) تصور به برای کاهش فشار تنظیم نرخ اساس محاسبه واردات صورت گیرد. تجزیه و تحلیل وظایف

معاون وزیر اقتصاد: 4 گام برای تجویز تکثیر پول خارجی محبوب

به مشاوره علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کل گمرک ایران، مقامات برای کاهش فشار ناشی اجتناب کرده اند بردن پول خارجی محبوب کالایی 4 گام برداشته است:

1. تصمیم گیری خوب سهم حقوق گمرکی کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معافیت برخی کالاهای اساسی اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده هر دو کمتر از خوب سهم.

2. کاهش تعرفه سایر موارد (مشاوره تبدیل می شود هفته بلند مدت تعرفه جدیدی برای واردات تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ تبدیل می شود)

3. محاسبه حقوق گمرکی به نرخ سال قبلی به همان اندازه تصمیم گیری حقوق گمرکی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازرگانی برای جلوگیری اجتناب کرده اند توقف چرخه واردات.

4. ابلاغ دستورالعمل جدید اکتسابی {ضمانت نامه} گمرکی به گمرکات اجرایی ملت همراه خود هدف تسهیل در رسمیت واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بنیه پولی فعالان مالی.

سخنگوی گمرک: حتی همراه خود ایده عدم کاهش تعرفه، کمتر از افزایش قیمت موارد همچنان 17 سهم است.

سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک دانستن درباره تاثیر لغو پول خارجی محبوب بر افزایش قیمت موارد ذکر شد: در سال قبلی 53 میلیارد دلار کالا وارد ملت شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان 15.1 میلیارد دلار پول خارجی محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید 38 میلیارد دلار آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد {بوده است}. پول خارجی نیمه آزاد جذاب کن

وی افزود: متعاقباً 28.4 سهم کالاهای وارداتی همراه خود پول خارجی محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید 71.6 سهم کالاهای وارداتی همراه خود پول خارجی آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه خارجی {بوده است}.

لطیفی شکسته نشده داد: متعاقباً اگر به هر خوب اجتناب کرده اند این اعداد 17 سهم اضافه شود، مبلغ خاصی به کل موارد اضافه نخواهد شد. این تنها در صورتی است کدام ممکن است تعرفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خرید و فروش کاهش نیابد. اگر مقامات به در نظر گرفته شده تنظیم دسته کالاهای وارداتی باشد، هم درآمد بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تعرفه کالاهای وارداتی به طور قابل توجهی کالاهای درمورد به معیشت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کالاهای ساخت چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تولیدی را کاهش می دهد.

تأثیر بردن پول خارجی محبوب بر قیمت بلعیدن کننده، همراه خود ایده عدم کاهش تعرفه، در پایان 17 سهم است.

وی ذکر شد: کاهش درآمد بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه گمرکی در نتیجه بردن پول خارجی محبوب در محاسبه درآمد بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه گمرکی تبدیل می شود به همان اندازه تاثیری بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. متعاقباً حتی وقتی تعرفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازرگانی با بیرون تنظیم باقی نگه دارد، 17 سهم افزایش قیمت کالاهای وارداتی دسترس در بازار بالا می یابد. تصور به تعرفه ها کاهش یابد.

سخنگوی گمرک افزود: بر مقدمه قوانین بودجه 1401 را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ اساس تعرفه گمرکی اجتناب کرده اند 4200 تومان به نرخ پول خارجی سامانه دیجیتال موسسه مالی مرکزی 23 هزار تومان تنظیم می تدریجی.

لطیفی خاطرنشان کرد: بر مقدمه قوانین بودجه سال جاری دارو، کالاهای پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی کدام ممکن است برای ادغام کردن 15.1 میلیارد دلار کالاهای اساسی است، باید تعرفه واردات اجتناب کرده اند کوارتو 1 سهم کاهش یابد. متعاقباً در حرکت کمتر اجتناب کرده اند نیم سهم افزایش قیمت {در این} موارد خواهیم داشت.

وی ذکر شد: اگر پارسال برای واردات کالاهای اساسی تعرفه 4 درصدی محاسبه می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ازای هر 100 دلار کالای وارداتی 16 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 تومان اکتسابی می شد، اکنون ایده بر اینجا است کدام ممکن است همراه خود تعرفه خوب درصدی وارد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کاهش نیز کاهش یافته است است. در تعرفه باعث تبدیل می شود تمایز فوق العاده کم باشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اللطیفی ادای احترام به شد: سال قبلی نسبت به سال در گذشته 15 میلیارد دلار و هشت میلیون تن کالا اصولاً اجتناب کرده اند تذکر وزنی وارد ملت شد. این افزایش واردات برای ادغام کردن طیف گسترده ای از موارد تبدیل می شود کدام ممکن است در نتیجه افزایش واردات گروه های مختلف کالا اجتناب کرده اند جمله کالاهای اساسی شده است.

پارسال 41 میلیون تن کالا وارد ملت شد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن باقی مانده است وارد چرخه بازار نشده است/ مردمان درگیر نباشند

سخنگوی گمرک تایید کرد: 41.2 میلیون تن کالا در سال قبلی وارد شده است. برخی اجتناب کرده اند این کالاهای وارداتی وارد چرخه بازار نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شناخته شده به عنوان چرخ دنده اولین ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شناخته شده به عنوان کالاهای اساسی در انبارها قرار دارند. متعاقباً می‌توانیم برای سال جاری اجتناب کرده اند کالاهای باقی‌مانده در انبارها استفاده کنیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: متعاقباً تهیه بیش اجتناب کرده اند تقاضا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان نباید به بهانه ابطال پول خارجی 4200 تومانی در حساب حقوق درگاه، قیمت موارد را افزایش دهند. وزارت صمت برای کاهش تعرفه کالاهای اساسی امتحان شده می تدریجی. با اشاره به موارد، درآمد خرید و فروش عمدتاً صفر است. متعاقباً هدایت افزایش 2 برابری قیمت موارد دقیق نیست.
لطیفی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در سال 1400 نسبت به سال 1399، 8 میلیون تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1399 نسبت به سال 1398، 8 میلیون تن مازاد واردات داشتیم کدام ممکن است عمدتاً کالاهای اساسی، چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای درمورد به معیشت مردمان است، متعاقباً وقتی واردات افزایش خواهد یافت. یعنی در سال 1400 حدود 16 میلیون تن کالا اصولاً اجتناب کرده اند سال 1377 وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان همراه خود خوشحالی می توانند به ساخت شخصی شکسته نشده دهند، بهره برداران نباید اجتناب کرده اند این لحاظ سوء استفاده کنند.

در صورت نبود تعرفه، کمتر از تأثیر بردن پول خارجی محبوب بر قیمت چرخ دنده اولین کمتر اجتناب کرده اند خوب سهم است.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید بازرسی شود کدام ممکن است چه سهمی اجتناب کرده اند چرخ دنده اولین می خواست برای ساخت باقی مانده موجود است، خوب کالا قابل دستیابی است 90 سهم چرخ دنده اولین شخصی را در موجود در ساخت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به 10 سهم اجتناب کرده اند چرخ دنده اولین وارداتی خواستن داشته باشد. در صورت افزایش 17 درصدی قیمت {در این} 10 سهم، تأثیر بر قیمت تمام شده محصول باقی مانده کمتر اجتناب کرده اند 1 سهم {خواهد بود}.

لطیفی همراه خود ردیابی به اختلاف تذکر برخی اجتناب کرده اند برندگان با اشاره به افزایش تعدادی از برابری قیمت موارد در صورت لغو پول خارجی محبوب، ذکر شد: ترتیب تعرفه واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ترتیب ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار در وزارتخانه برعهده دارد. سکوت، تعرفه ها موقعیت مهمی ایفا نمی کنند، موقعیت مهمی دارند، با این حال همراه خود وزارت صمت شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند مقامات {خواهد بود}.

9 میلیون تن مازاد کالای وارداتی اجتناب کرده اند سال قبلی در انبارها داریم، افرادی که مایلند اجتناب کرده اند بردن پول خارجی محبوب سوء استفاده نکنند.

وی افزود: در 2 سال اول بر مقدمه بردن بخشی اجتناب کرده اند پول خارجی محبوب، بیش اجتناب کرده اند 70 سهم موارد نیمی اجتناب کرده اند پول خارجی وارد شد با این حال تعرفه 4200 تومان محاسبه شد. شاید برخی نمایندگی ها اجتناب کرده اند یارانه مقامات به واردکنندگان برای محاسبه حقوق درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن آن اجتناب کرده اند جیب تولیدکننده هر دو بلعیدن کننده باقی مانده استفاده کرده باشند، با این حال همراه خود اجرای قوانین جدید این امکان تولید دیگری {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شفاف تر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب اقتصاد دقیق تر تبدیل می شود.

لطیفی تاکید کرد: علاوه بر این رانت های تحمیل شده برای این مابه التفاوت بردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده خانه نیز ممکن است اجتناب کرده اند سود های ساخت خانه اجتناب کرده اند سربار به همان اندازه عدم تیز کردن اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد همراه خود سایر متغیرهای ساخت خارج اجتناب کرده اند ملت استفاده تدریجی. علامت تجاری

تأمین: مهر

انتهای پیام/