تاکسی کاربراتوری امسال ممنوع شد/ نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن تاکسی ها ملاک خستگی نیست


سیدعلی محتشم پور در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، کسب اطلاعات در مورد ممنوعیت تاکسی های کاربراتوری اجتناب کرده اند ابتدای سال 1401 اظهار داشت: بر مقدمه آیین نامه ماده 8 قوانین هوای پاک کدام ممکن است شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط فرسودگی را تصمیم گیری می تدریجی، اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند ابتدای سال 1401 رفتن هر گونه کرایه گازدار خودرو در شهرهای غول پیکر اجتناب کرده اند جمله تهران ممنوع است.

وی همراه خود خاص اینکه صاحبان خانه تاکسی های دارای سیستم گاز کاربراتوری باید تاکسی های شخصی را نوسازی کنند، افزود: رانندگان تاکسی باید ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است تولید دیگری نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن تاکسی ها ملاک فرسودگی نیست، اما علاوه بر این تاکسی های کاربراتوری نیز اساساً تاکسی ها نیز ملاک هستند. در 2 تلنگر مداوم در نگاهی به معاینه فنی خودرو عدم اکتسابی گواهینامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاییدیه، منسوخ تلقی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بازیابی هر دو لغو شود.

محتشم پور همراه خود تاکید بر اینکه پلیس راهور موظف است این خودروها را به منطقه پارکینگ هدایت تدریجی، اظهار داشت: اجتناب کرده اند صاحبان خانه تاکسی های کاربراتوری تقاضا داریم در اسرع وقت نسبت به نوسازی تاکسی های شخصی اقدام کنند به همان اندازه در سال 1401 آسیبی به آنها وارد نشود.

وی در خصوص وضعیت فرسودگی اظهار داشت: بر این مقدمه اگر خودروهای بنزینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیبریدی به صورت مستمر 2 بار با بیرون برای درمان سن، معاینه فنی را پایین اوج بگذارند، فرسوده محسوب می شوند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر