تاکید امیر عبداللهیان بر لزوم تبرئه کامل و آزادی فوری حمید نوری


به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان روز شنبه نهم مردادماه با ماتیاس لینز سفیر سوئد دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به آخرین وضعیت روابط دوجانبه، محاکمه و حکم غیرقانونی حمید نوری را غیرقانونی خواند و بر تبرئه کامل و آزادی فوری وی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین خواستار برخورداری حمید نوری از حقوق اولیه از جمله دسترسی به مراقبت های بهداشتی و تسهیل تماس با خانواده شد.

سفیر سوئد با وعده اطلاع رسانی سریع به دولت خود، سیاست کشورش را ادامه رایزنی ها برای حفظ و بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران دانست.