تایید 2 نامزد متفاوت عمران خان در پارلمان پاکستان


رای گیری دانستن درباره نخست وزیر جدید پاکستان فردا (دوشنبه) برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مجلس سراسری یکی اجتناب کرده اند نامزدهای پست نخست وزیری را انواع خواهند کرد.

خبرگزاری پاکستان گزارش داد کدام ممکن است شهباز شریف، برادر نواز شریف (کدام ممکن است 3 بار نخست وزیر پاکستان بود) اجتناب کرده اند رای عدم اعتقاد به عمران خان برکنار شد.

برخلاف عمران خان، شهباز گفت کدام ممکن است روابط خوشایند همراه خود آمریکا برای پاکستان حیاتی است.

شهباز شریف، نخست وزیر بالقوه انتصابی پاکستان، به طور فشرده در کشورش شناخته شده به عنوان منصفانه سرپرست بانفوذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 سرپرست سیاسی شناخته تبدیل می شود، با این حال در خارج اجتناب کرده اند پاکستان کمتر شناسایی شده است است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر