تبدیل راهزنان و گانگسترهای خطرناک تهران به خیابان مرتضوی


به گزارش تسنیم؛ ساعت 16 روز دوشنبه 3 مردادماه سال جاری، پلیس امنیت 4 راهزن خطرناک را که در خیابان مرتضوی مرتکب قلدری می شدند به مکان مناسبی منتقل کرد تا درس دیگری به اشرار بدهد.

سرهنگ سعید راستی معاون عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ وی اظهار داشت: با توجه به وقوع درگیری در خیابان مرتضوی تهران بین 12 نفر از اراذل و اوباش و مافیا، رسیدگی به این پرونده در دستور کار گروهی از ماموران پلیس امنیت قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد در این درگیری چند نفر مجروح شده و راهزنان در خیابان مرتضوی به رعب و وحشت دست زدند.

این افسر ارشد انتظامی با ادعای اینکه در این درگیری 4 نفر از اراذل و اوباش و مافیایی به شدت مجروح شدند، تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، گروهی از پلیس امنیت وارد عمل شده و با رصد اطلاعاتی 8 متهم را دستگیر کردند.

رستی در ادامه گفت: با کسب این مهم، ماموران پلیس امنیت با هماهنگی مقام محترم قضایی به مخفیگاه متهم مراجعه و در یک عملیات هماهنگ 8 نفر از اراذل و اوباش را دستگیر کردند.

رئیس عملیات پلیس امنیت کلانشهر با بیان اینکه در این درگیری 4 راهزن مجروح شدند، تصریح کرد: متهمان در بازجویی های فنی به ارتکاب جرم تخریب اموال شهروندان و ایجاد رعب و وحشت در خیابان مرتضوی اعتراف کردند.