تراژدی در راه آهن متروکه در تگزاس؛ تعداد کشته شدگان به 51 نفر رسید.


به گزارش ایسنا، جسد ده ها پناهجو روز دوشنبه در یک کامیون کمپرسی در نزدیکی شهر سن آنتونیو پیدا شد.

قربانیان در یک کامیون در گرمای شدید بدون آب یا تهویه محبوس شدند.

گزارش شده است که چندین بازمانده دیگر در بیمارستان جان باخته اند.

بیشتر قربانیان احتمالا اهل مکزیک و آمریکای مرکزی هستند.

گزارش شده است که سه نفر از جمله دو مکزیکی نیز در بازداشت هستند.

به گزارش بی بی سی، آندرس مانوئل لاپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک، فقر و ناامیدی را عامل این تراژدی دانست.