ترکیه آمادگی شخصی را برای سوئیچ بنزین به اروپا گفتن کرد


روزنامه صباح ترکیه به نقل اجتناب کرده اند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود کارل نمر، صدراعظم اتریش، روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات جهان ای اجتناب کرده اند جمله درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار داد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور ترکیه اجتناب کرده اند مرحله روابط 2 ملت در وسط فعلی ابراز خرسندی کرد.

وی تاکید کرد کدام ممکن است ترکیه به همه امتحان شده ها برای برقراری صلح بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین شکسته نشده خواهد داد.

اردوغان علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد اجتناب کرده اند سرگیری سازوکارهای فعلی روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا، پیشرفت ملموس در لغو روادید ورود ساکنان ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشودن فصل های خوبی در مسیر درست الحاق آنکارا به اتحادیه اروپا صحبت کرد. مذاکرات تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی اتحادیه گمرکی با بیرون تاخیر دقیق شد.

وی موضع ترکیه در خصوص سوئیچ دارایی ها قدرت اجتناب کرده اند دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق مدیترانه به اروپا اجتناب کرده اند طریق ترکیه را استراتژیک دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اتریش وسط مهمی برای تخصیص بنزین خالص در اروپا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا کنار هم قرار دادن آسانسور همکاری های شخصی است. همراه خود وین {در این} جهان.

در سال 1995، اتحادیه اروپا به افتادگی مذاکرات الحاق آنکارا رای داد. این انتخاب در پاسخ به نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب در عمق مقامات ترکیه در پی کودتای نافرجام جولای متعهد شدن شد. وزیر خارجه اتریش در آن نقطه یکی اجتناب کرده اند حامیان بی نظیر این تصمیم بود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر