تزریق به بورس 5000 میلیارد دلار بود.


مدیر روابط عمومی و رئیس صندوق توسعه ملی کنگرلو به ایسنا گفت: صندوق توسعه ملی در مرحله جدید برای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه با سپرده ماهیانه 650 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان دیگر را پرداخت می کند.

وی با اشاره به تعهد کل حدود 12 میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار سرمایه، گفت: از 1000 میلیارد تومان پرداختی 16 تیرماه (دیروز)، در مجموع 5000 میلیارد تومان به حساب واریز شده است. صندوق تثبیت بازار این روند تا زمان تحقق تعهدات ادامه خواهد داشت.

کنگرلو همچنین خاطرنشان کرد: از این 12 میلیارد، 5 میلیارد باید به درخواست صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالی پرداخت شود که از این میزان 2 میلیارد از پرداختی که به صندوق تثبیت بازار صورت گرفته است، با این درخواست بوده است. هر بار که IRS 3000 میلیارد دلار باقیمانده را به صندوق بازگرداند، به صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وصول این پرداخت به حدود دو سال قبل برمی گردد که با توجه به تلاطم بازار سرمایه و بحث بر سر امکان سرمایه گذاری یک درصدی وجوه صندوق توسعه ملی، بر اساس محاسبات بر اساس ورودی ها. به صندوق، معادل 510 میلیون ریال تعیین شد که به تدریج در بورس سرمایه گذاری می شود که حدود 12 هزار میلیارد تومان با نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) است.

در همین راستا در آذرماه 1399 اولین پرداخت 1000 میلیارد تومانی انجام شد، اما به دلیل وجود برخی ابهامات در این زمینه تا اردیبهشت ماه سال گذشته متوقف شد و با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی، نرخ سود و مبلغ مشخص شد اما بانک مرکزی بدون توافق حدود 1000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرازیر شد اما چون با صندوق توسعه موافقت نشده بود، توافقی بین طرفین برای این امر منعقد نشد. پرداخت.

دی ماه گذشته با وجود اینکه هنوز قرارداد قبلی توسط صندوق تثبیت بازار منعقد نشده بود، صندوق توسعه ملی 650 میلیارد تومان دیگر را پرداخت کرد و مسئولان مربوطه گفتند این کار را انجام داده اند تا نشان دهند صندوق به تعهدات خود عمل کرده است. اما به دلیل عدم ورود به صندوق تثبیت بازار برای امضای قرارداد، صندوق دیگر از نظر قانونی نمی تواند به پرداخت ادامه دهد.

صندوق تثبیت بازار البته این توافق را دوطرفه ندانست و علیرغم توافق صندوق توسعه ملی و سازمان بورس، تا زمان از سرگیری اختلافات در اردیبهشت ماه امسال از آن انتقاد کرد. بر این اساس دو پرداخت 650 میلیارد تومانی در مجموع 1300 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد که مجموع مبلغ را به حدود 4000 میلیارد تومان رساند.

اکنون که پرداختی صندوق به 5 هزار میلیارد تومان رسیده است، برای تکمیل مبلغ 12 هزار میلیارد تومانی باید 7 هزار میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پرداخت شود.