تسهیل ورود شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه با حمایت بورس.


به گزارش برنا، مجید عشقی رئیس سازمان بورس در همایش شرکت دهنبیان، بازار سرمایه، چشم انداز آینده گفت: مقایسه شرکت های پیشرو کشور با شرکت های بین المللی نشان می دهد که در کشور ما بیشترین ارزش شرکت ها است. بر اساس دارایی های سرمایه ای و فیزیکی است و در حال حاضر 30 شرکت بزرگ در بازار سرمایه دارایی محور هستند.

وی با بیان اینکه ایجاد شرایط افزایش فعالیت شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه از برنامه های سازمان بورس است، گفت: در حال حاضر فرصت های بازار سرمایه برای ورود شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه فراهم شده است. تاسیس شده و ساماندهی بورس در مرحله اول تسهیل کننده تامین سرمایه این شرکت ها خواهد بود. این امر از طریق عرضه اولیه شرکت های دانش بیان در بازار سرمایه اجرایی شد.
وی افزود: امروز شرکت‌های دانش‌بیانی مانند تپسی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنیم تا ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه را تسهیل کنیم.

عشقی تاکید کرد: انتشار اوراق سرمایه برای شرکت های دانشگاهی در دستور کار ساماندهی بورس است و بحث تامین مالی جمعی نیز در دو سال گذشته در بازار سرمایه مطرح شده است و برنامه ریزی برای افزایش این تامین مالی نیز در دست اقدام است. توجه. دستور جلسه.

رئیس سازمان بورس در خصوص استفاده از فناوری مالی در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر معاملات آنلاین بورس از طریق کارگزاران انجام می شود. اما در حوزه نظارت بر بازار، جای خالی فین تک ها به شدت احساس می شود.

همچنین به لطف داده های غنی بازار سرمایه، بررسی شرایط بازار سرمایه با کمک فین تک ها امکان پذیر است و همکاری با شرکت های دارای این فناوری در این بخش پیش بینی شده است.